Před několika dny byl Český esperantský svaz (ČES) oficiálně informován, že zvítězil v mezinárodní soutěži, která je každoročně vyhlašována japonskou nadací CIGNO (Labuť) pro rok 2013.
Nadaci založil Miyoshi Etsuo na podporu esperantského hnutí v postsocialistických státech a zemích třetího světa.

Od roku 2012 je určena pro esperantské organizace v Evropské unii pro oblast informování o esperantu. Cenu pro rok 2012 získal Britský esperantský svaz.

Ve zprávě o soutěži je popsáno na dvě stovky uskutečněných různých akcí. Výstav, článků v češtině, rádiová vysílání, výstupy v televizi, přednášky pro veřejnost, kulturní akce, konkrétní spolupráce s neesperantistickou veřejností a mnohé další.

Diplom a ocenění převezme oficiálně reprezentant Českého svazu během zasedání Evropské esperantské unie, konané v rámci Světového kongresu Světové esperantské organizace (UEA) v červenci v islandském Reikjavíku.

Ocenění je také spojeno s finanční odměnou 200 tisíc japonských jenů, která se rovná přibližně částce dvaačtyřicet tisíc korun.

Získané prostředky budou použity pro užitečné a potřebné projekty Českého esperantského svazu.

„Toto ocenění je pro všechny lidi v republice zabývající se esperantem velmi významné. Zvyšuje také prestiž českých esperantistů v rámci celosvětového hnutí," řekla Jindřiška Drahotová z Mladé Boleslavi, která Deníku překlad oficiálního sdělení z esperanta zaslala.