Město Mladá Boleslav na svém webu informovalo, že příspěvky obdrží sportovní kluby, kulturní zařízení, ale i Oblastní nemocnice Mladá Boleslav nebo Oblastní spolek Českého červeného kříže.

Nejvyšší dotaci v oblasti sociálních služeb získá středisko Naděje. Město mu na podporu provozu přikleplo 780 000 korun.

Městský palác Templ.
Templ bude města. Mladá Boleslav ho získá od státu bezúplatným převodem

V oblasti kultury, sportu a využití volného času pak nejvyšší položka patří Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o., která na provoz a údržbu sportovních zařízení obdrží 41 140 000 korun.

Neinvestiční dotace v roce 2023 v oblasti kultury, sportu a využití volného času
FK Mladá Boleslav a.s.: na provoz a údržba městského stadionu 13 860 000 Kč
FK Mladá Boleslav a.s.: na sportovní činnost 4 000 000 Kč
BK Mladá Boleslav a.s.: na sportovní činnost 4 000 000 Kč
BK Mladá Boleslav a.s.: na využití nebytových prostor na zimním stadionu 936 000 Kč
Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.: na provoz a údržbu sportovních zařízení 41 140 000 Kč
Florbal MB, z. s.: na sportovní činnost 2 800 000 Kč
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina PC „Florbalová akademie MB – výcvikové středisko florbalu Středočeského kraje“: na sportovní činnost 200 000 Kč
Kultura města Mladá Boleslav a.s.: na provoz kulturních zařízení (DK, Sbor českých bratří apod.) 17 380 000 Kč
Paprsek Mladá Boleslav, z. s.: na pořádání 50. ročníku Dětské noty 250 000 Kč
Autoklub Bohemia sport v AČR: na pořádání 50. Ročníku Rally Bohemia 1 400 000 Kč
Klub historických vozidel Mladá Boleslav v AČR: na pořádání Oldtimer Bohemia Rally 500 000 Kč
REZA MB – Mateřská škola a Jesle o.p.s.: na činnost 1 500 000 Kč
Mateřská škola Mladá Boleslav, příspěvková organizace: na činnost 173 000 Kč
Dům dětí a mládež „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav: na činnost 220 000 Kč
Petr Čech Sport, a.s.: na pořádání akce Mladá Boleslav Tour 300 000 Kč
Florbal MB, z. s.: na pořádání Mezinárodního florbalového turnaje Ško-Energo Cup 300 000 Kč
Služby a školení MB, z. ú: na Mladoboleslavskou univerzitu 3. věku a volného času seniorů 450 000 Kč
Služby a školení MB, z. ú.: For Senior, volný čas seniorů 300 000 Kč
Divadýlko na dlani: na činnost v roce 2023 100 000 Kč
Mladoboleslavský komorní orchestr, z. s.: na činnost 100 000 Kč

Neinvestiční dotace v oblasti sociálních služeb a služeb navazujících
Oblastní spolek Českého červeného kříže MB: na antidekubitní program Domu péče ČČK 299 000 Kč
FOKUS, z.s.: na soc. služby - sociální rehabilitace 130 000 Kč
Nezávislý život, z.ú.: na sociální služby osobní asistence 52 000 Kč
NADĚJE: na provoz střediska Naděje v MB 780 000 Kč
Jistoty Domova, z.ú.: na terénní sociální služby 156 000 Kč
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.: na podporu integrace cizinců v MB 65 000 Kč
Diecézní charita Litoměřice: na poskytování pečovatelské služby občanům města MB 91 000 Kč
Semiramis z.ú.: na provoz K-Centra MB 130 000 Kč
LAXUS z.ú.: na provoz Adiktologického centra poradenství a terapie MB 130 000 Kč
R-Mosty, z.s.: na provoz Azylového domu pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi 390 000 Kč
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.: protialkoholní záchytná stanice 312 000 Kč
Proxima Sociale o.p.s.: na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Činžáka Centrum Erben 325 000 Kč
Renata Nekolová: na odborné sociální poradenství a telefonická krizová pomoc linky důvěry SOS 65 000 Kč
Zdroj: mb-net.cz