Nejnovější dopravní omezení platí od včerejška v ulici U stadionu, kde byla kvůli frézování zcela uzavřena křižovatka s Havlíčkovou ulicí. A i nadále tam zůstává neprůjezdný úsek od kruhového objezdu vedle Kauflandu až k Havlíčkově ulici. Samotná křižovatka je nyní zase průjezdná, ovšem jen nakrátko.

„Uzavřena bude opět ve dnech 9. a 10. července, kdy se tam bude pokládat asfaltový kryt,“ uvedla mluvčí magistrátu Šárka Charousková. Všechny práce by podle ní měly být kompletní 15. července, kdy bude již lokalita zcela průjezdná.

Místem, kde bude ztížen pohyb chodců, je i podjezd v Čejeticích. Ten prochází rekonstrukcí, jež jej má rozšířit. Tam bude v následujících dvou svátečních dnech regulován průchod pracovníky stavební firmy, kteří budou v době nejintenzivnějších prací oprávněni vždy na čtvrt hodiny zabránit chodcům v průchodu. První den bude takto průchod regulován od 10 do 13 hodin, druhý den pak od 7.30 do 18 hodin. Na místě bude v pátek 6. července rovněž pracovat obrovský autojeřáb o hmotnosti 300 tun.

Jeřáb bude mezi 5.30 a 6. hodinou projíždět Viničnou ulicí. „Ta bude v tu dobu obousměrně uzavřena v úseku od Pražské brány k Zahradníkově ulici. Po celý den tam bude rovněž platit zákaz parkování. Jeřáb se bude stejnou ulicí vracet okolo 20. hodiny, na jeho průjezd budou dohlížet městští policisté,“ popsala Charousková.

Mezi 9. a 22. červencem dojde rovněž k částečné uzavírce Laurinovy ulice z důvodu zbudování kanalizační přípojky a odvodnění u novostavby „Nad Kocandou“. Omezení ovlivní také linky městské hromadné dopravy 20 a 61, které pojedou po objízdné trase ulicí Jaselská a Ptácká. Tam se napojí na svou stávající trasu. Uzavírka také ovlivní zastávku Havlíčkova, škola.

V Laurinově ulici došlo nedávno rovněž k havárii plynového potrubí. Nyní tak přijde na řadu oprava. Ta potrvá od 9. do 20. července a také si vyžádá částečnou uzavírku.

Dopravní omezení se netýkají pouze Mladé Boleslavi. Silnice číslo III/27513 mezi Jemníky a Bojeticemi se bude rekonstruovat, a z tohoto důvodu bude mezi 9. červencem a9. listopadem, tedy po celé čtyři měsíce, zcela uzavřena. Objížďka bude možná buď přes Plazy, Holé Vrchy, Semčice, Úherce a dále, nebo přes Sýčinu a Dobrovici.

Ve středu 11. července bude z důvodu oprav od 6 do 18 hodin neprůjezdná i silnice mezi Neuberkem a Saharou, uzavírka začíná již v Bezděčínské ulici.

Kromě těchto uzavírek i nadále platí ty v ulicích Ptácká, V Rokli, Malá TGM, Smetanova, Koněvova, Chrástecká a Dukelská, o nichž jsme informovali již dříve. Na náměstí Míru je v souvislosti s rekonstrukcí malé TGM také připraveno provizorní parkoviště pro tamní obyvatele.

Nabízí se v této souvislosti také otázka, nakolik současné uzavírky ovlivňují bezpečnost provozu ve městě. „Žádná separátní statistika nehodovosti kvůli uzavírkám se nevede, nicméně zkušenost ukazuje, že žádný zvláštní vliv uzavírky toho druhu, jaký zde nyní v Boleslavi máme, na nehody nemají,“ uvedla boleslavská policejní mluvčí Lucie Nováková a připomněla, že v blízkosti uzavírek je často omezena rychlost, někdy i sami policisté pomáhají dopravu řídit. „Lidé bývají celkově opatrnější, takže zvýšené nebezpečí z uzavírek neplyne,“ dodala Nováková.