Na jarním setkání zástupců firmy a místních lidí slíbil ředitel Karel Teichmann nápravu: „Víme, že je provoz hlučný. Snažíme se najít příčinu."

Podle Jaroslavy Musilové ze společnosti Kofola už ve výrobním závodě skončila měření hluku certifikovanou společností. „Závod byl v plném zatížení a postupně se odepínaly zdroje zvuku s cílem najít ten s nejvyšší intenzitou," vysvětlila Musilová a připomněla, že vyhodnocování výsledků bude pokračovat celý červen. Výsledky měření i návrh řešení představí firma občanům na další schůzce na začátku července.

Objevil se však další problém, spojený s provozem výrobního závodu. Kamiony, které tam jezdí, dávají zabrat takzvané Černé silnici, vedoucí k sídlu firmy.

Kvůli každodenní zátěži se začíná rozpadat. Podle starosty Mnichova Hradiště se tam nedávno dokonce propadlo po dlouhém stání kamionů potrubí na krajnici.

Jaroslava Musilová uvedla, že už byla větší část kamionů odkloněna na záchytné parkoviště a do závodu najíždějí podle nově zavedených nakládacích oken. „Jednáme o pronájmu další odstavné plochy," připomněla Musilová.

„Zavedením systému, který stále ještě ladíme, se podstatně zlepší nejen dopravní situace na Černé silnici, ale i hluková zátěž," doplnila Musilová. Vedení města se seznámilo s kroky, které Kofola podniká, a s dalšími opatřeními čeká do konce měsíce. „Situace ohledně kamionové dopravy začíná být neúnosná. Pokud do začátku července nedojde ke zlepšení, budeme muset přistoupit k radikálnímu řešení. Zřejmě bychom na úsek museli umístit značku zákaz zastavení. Také bychom požadovali po Kofole, aby se podílela na opravě zničené silnice," upozornil Lochman, který ale věří, že k tomuto kroku nedojde.