„Cenu v podobě sošky Elegána boleslavského a šeku na 50 tisíc spolu s dalšími dary mu v den státního svátku 28. října předal primátor města Raduan Nwelati spolu s náměstky Danielem Markem a Jiřím Bouškou v obřadní síni magistrátu,“ uvedl Pavel Šubrt z tiskového oddělení boleslavského magistrátu.

Josef Zahrádka se narodil 23. března 1939, jeho profesní kariéra se odehrála ve školství, působil jako středoškolský profesor matematiky, fyziky a informatiky na mnoha mladoboleslavských školách. V roce 1995 se Zahrádka stává prvním vedoucím, tenkrát nové, hvězdárny. Později se stal čestným předsedou Mladoboleslavské astronomické společnosti. Zároveň je také autorem několika beletristických knih.