Poskytovatel sociálních služeb Centrum 83 v Mladé Boleslavi pečuje o osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Rekonstrukce původních objektů denního stacionáře v areálu organizace má umožnit péči rovněž o imobilní klienty.

Výročí 70ti let značky Liaz v sobotu 27. května 2023.
Mnichovo Hradiště vidělo v sobotu největší koncentraci Liazů široko daleko

„Počítáme s vybudováním nového vybavení také pro klienty s většími nároky na péči. Stropní transportní kolejnicový systém, umožní klientům s těžším postižením bezpečnější a komfortnější přesuny, kromě toho budou tato nová vybavení významnou pomocí a ulehčením práce samotných pečovatelů. V rámci rekonstrukce budou vytvořeny také nové relaxační prostory a zázemí pro šatny p ro klienty s poruchami autistického spektra (tzv. PAS). Nové zázemí bude vybudováno rovněž pro zaměstnance obou pavilonů. Celkově se jedná o významné zlepšení a modernizaci služeb, ze které budou profitovat jak zaměstnanci domova, tak především jejich klienti,“ popisuje plány radní pro sociální oblast Martin Hrabánek.

Ilustrační foto
Zápas čtvrté třídy skončil inzultací rozhodčího. Hříšník se později omluvil

Kromě transportního kolejnicového systému pro klienty s těžším postižením se v novém stacionáři počítá také s vybudováním rehabilitační místnosti s vodoléčbou. Rekonstrukce by měla být dokončena do konce roku 2024. Celková cena je vyčíslena na 10,5 milionu korun, přičemž kraj počítá se spolufinancováním v rámci programu IROP. Dokončení rekonstrukce a uvedení nového stacionáře do provozu je plánováno na začátek roku 2025.

Centrum 83 v Mladé Boleslavi je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Od roku 1983 pečuje o osoby, které mají z důvodu mentálního či kombinovaného postižení sníženou soběstačnost. Posláním denního stacionáře je poskytovat uživatelům pravidelnou pomoc a podporu při zvládání běžných denních činností a sociálních dovedností a při tréninku pracovních činností v takové míře, aby byly rozvíjeny či zachovány schopnosti uživatelů a snižovala se závislost na poskytované sociální službě. Kromě denních a týdenních stacionářů, provozuje Centrum rovněž chráněná bydlení a domovy pro osoby se zdravotním postižením.