Poskytovatel sociálních služeb Centrum 83 v Mladé Boleslavi pečuje o osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Rekonstrukce původních objektů denního stacionáře v areálu organizace má umožnit péči rovněž o imobilní klienty.

„Počítáme s vybudováním nového vybavení také pro klienty s většími nároky na péči. Stropní transportní kolejnicový systém, umožní klientům s těžším postižením bezpečnější a komfortnější přesuny, kromě toho budou tato nová vybavení významnou pomocí a ulehčením práce samotných pečovatelů. V rámci rekonstrukce budou vytvořeny také nové relaxační prostory a zázemí pro šatny p ro klienty s poruchami autistického spektra (tzv. PAS). Nové zázemí bude vybudováno rovněž pro zaměstnance obou pavilonů. Celkově se jedná o významné zlepšení a modernizaci služeb, ze které budou profitovat jak zaměstnanci domova, tak především jejich klienti,“ popisuje plány radní pro sociální oblast Martin Hrabánek.

Kromě transportního kolejnicového systému pro klienty s těžším postižením se v novém stacionáři počítá také s vybudováním rehabilitační místnosti s vodoléčbou. Rekonstrukce by měla být dokončena do konce roku 2024. Celková cena je vyčíslena na 10,5 milionu korun, přičemž kraj počítá se spolufinancováním v rámci programu IROP. Dokončení rekonstrukce a uvedení nového stacionáře do provozu je plánováno na začátek roku 2025.

Centrum 83 v Mladé Boleslavi je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Od roku 1983 pečuje o osoby, které mají z důvodu mentálního či kombinovaného postižení sníženou soběstačnost. Posláním denního stacionáře je poskytovat uživatelům pravidelnou pomoc a podporu při zvládání běžných denních činností a sociálních dovedností a při tréninku pracovních činností v takové míře, aby byly rozvíjeny či zachovány schopnosti uživatelů a snižovala se závislost na poskytované sociální službě. Kromě denních a týdenních stacionářů, provozuje Centrum rovněž chráněná bydlení a domovy pro osoby se zdravotním postižením.