„Pro Mladou Boleslav se nám podařilo získat 130 milionů korun na sociální projekty a toto je jeden z nich,“ předeslal náměstek primátora Jiří Bouška.

Přestavba spolyká 10 milionů korun a z 85 procent ji pokrývá právě evropská dotace z Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ).

Město dosáhlo ještě na další peníze – a to na 17 milionů korun na rekonstrukci vedlejšího objektu nacházejícího se nad železniční dráhou. „Víme, že provoz Centra 83 dlouhodobě funguje velmi dobře a investice pomohou k dalšímu zkvalitnění služeb,“ dodal Bouška.

Centrum 83 poskytuje pomoc a podporu lidem, kteří mají kvůli mentálnímu nebo kombinovanému postižení sníženou soběstačnost. Cílem pak je vytváření podmínek pro rozšiřování a udržování sociálních a pracovních dovedností. Své klienty napomáhá přibližovat směrem k samostatnému životu. Poskytují zde denní stacionář, týdenní stacionář, chráněné bydlení, odlehčovací služby a domov pro osoby se zdravotním postižením.