V únoru jste se ze starého pavilonu nastěhovali do zbrusu nového, jak se vám tu líbí?
Já jsem sem přišel ještě v době, kdy zde působil můj předchůdce a ordinovali jsme v takzvaném domečku, což bylo jedno z nejstarších míst. Podmínky pro léčbu nebyly sice nijak výjimečné, ale odpovídaly době a prostorově vyhovovaly počtu pacientů, kteří docházeli do nemocnice. Se současným prostředním to ale nelze vůbec srovnávat. Jsme v novém pavilonu, který je z mého pohledu naprosto perfektní a naplno vyhovuje nejen lékařům, ale i pacientům.

A co konkrétně se změnilo?
Máme tady stacionáře, kde jsou umístěna lůžka i sedačky, kde pacienti dostávají léčbu, dále disponujeme dvěma ambulancemi, které jsou perfektně vybavené. Prostředí je zkrátka důstojné, k tomu nelze nic víc dodat.

Dostali jste s novým prostředím také modernější přístrojové vybavení?
Co se týče vybavení pro onkologii, tak to se asi příliš nezměnilo, protože my pro léčbu pacientů nepotřebujeme moc přístrojů. Podáváme infuze a injekce, provádíme drobné výkony, jako punkce výpotků břišních nebo zavádění cytostatik do močového měchýře. To jsou vesměs výkony, ke kterým nepotřebujete moc přístrojů, vystačíme si s těmi stávajícími.

Přece jen se ale něco změnilo, máte centrální ředírnu cytostatik, kterou se všechny nemocnice nemohou pyšnit.
To je pravda. Dříve cytostatika ředily sestry ručně, což neodpovídalo legislativě a hrozilo určité riziko kontaminace. Dneska je zde ředírna, kterou máme i v rámci oddělení, takže je hned po ruce, k dispozici. Pravdou také je, že řada pracovišť v podobných městech takové podmínky vůbec nemá, takže to je v Mladé Boleslavi zase velký krok dopředu. Pro pacienty to tak znamená jediné, každému jsme schopní připravit jeho lék přímo na míru.

Kolik pacientů v současné době léčíte a s čím nejčastěji přichází?
Naprostou většinu onkologických diagnóz léčíme ambulantně. Aktuálně k nám dochází několik desítek pacientů za měsíc. Léčíme je i biologickou léčbou, což je dnes moderní způsob léčení. Nicméně samozřejmě existují výjimky, což jsou například vzácné diagnózy, některých mužských nádorů. Ty už vyžadují léčbu v centrech, stejně jako sarkomy, což jsou vzácné nádory pojiva, nebo dětské nádory. To je ale opravdu zlomek z celkového počtu pacientů.

Odhaduji, že nejvíce pacientek, případně pacientů, máte s nádorem prsu.
Ano, přesně tak, největší záchyt tohoto karcinomu je především u žen. Jsem přesvědčen, že Klaudiánova nemocnice je co se týče léčby této nemoci na vysoké úrovni. Máme tady nejen poradnu, ale také screeningovou mamografii, mamografické centrum, kde jsou fundovaní diagnostici, kteří dokáží s vysokou přesností určit onemocnění a nějakým způsobem ho léčit.