Už první svazek Pamětí města Bakova nad Jizerou z pera bakovského rodáka a dlouholetého pedagoga Vladimíra Bednáře se setkal s obrovským úspěchem. Nadšení vyvolala i druhá kniha, pojednávající o historii Bakovska v dobách, kdy byly Čechy na cestě z rakousko-uherského područí ke svobodě. Ta vyšla letos v létě. Nyní už se blíží vydání třetího svazku, který s největší pravděpodobností spatří světlo světa ještě před koncem roku. Už před jeho vydáním však Bakov vzdal svému velkému propagátorovi regionální historie hold a udělil mu vůbec první Cenu města Bakova nad Jizerou.

„Mohu konstatovat, že šlo o jednoznačné rozhodnutí. O ocenění uvažovalo vedení města a doporučovala nám ho i řada občanů," popsal, jak se návrh ocenění rodil, starosta Bakova Radim Šimáně.

Bakovští cenu města udělili za „celoživotní úsilí a přínos pro město v oblasti uchování historických pramenů, pamětí a odkazů našich předků budoucím generacím", a to v rámci výroční schůze organizace, s níž Vladimír Bednář nerozlučně spojil svůj život – Staroslavné obce baráčníků v Bakově – Trenčíně. Mezi gratulanty byli jak představitelé baráčnické obce, tak zástupci města.

Laureát vedle květiny obdržel skleněnou plaketu s vypodobněním znaku města a dedikací a také pamětní list.
Vladimír Bednář se pro regionální historii a literaturu nadchl už během studentských let. Za 50 let své práce nashromáždil v archivech, knihovnách a muzeích obdivuhodné penzum materiálu, které během let postupně zpracovával. Nástin dějin svého rodného města vydal poprvé v roce 1997, kdy Bakov slavil 650. výročí udělení městských práv, následně se zabýval bájemi a pověstmi, dějinami spolků i psaním povídek. Na kontě má dokonce i několik jednoaktových divadelních her.

Město Bakov hodlá ceny města udělovat i do budoucna, a přestože pravidla teprve připravuje. Vaše nominace jistě uvítá.

Vladimír Bednář

Rodák z Bakova nad Jizerou – Trenčína (* 1939) vystudoval učitelství s aprobací na český jazyk, tělesnou a hudební výchovu, studia zakončil doktorským titulem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Učitelskou dráhu zahájil v roce 1961 v Bakově, následně jako pedagog a ředitel prošel několik boleslavských středních škol. Své dráhu kantora zakončil v roce 2000 na Soukromé obchodní akademii v Mladé Boleslavi. Historii se věnuje po celý život.