Za metr krychlový vody pitné zaplatí lidé 53,60 včetně DPH, v případě vody odkanalizované 44,60, celkem tedy 98,20, oznámila společnost VAK Mladá Boleslav. „U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena dle Výměru Ministerstva financí České republiky, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady,“ uvedl ředitel společnosti Jan Sedláček. "Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. ledna 2019, bude množství odebrané vody u odběratelů určeno buď odečtem měřícího zařízení, nebo poměrným odečtem k uvedenému datu," dodal.

V roce 2018 zaplatili podle webových stránek společnosti lidé žijící v oblastech majetku akciové společnosti za vodné 52,24 koruny za m3 a za stočné 41,40 za m3. Pro oblasti pronájmu akciové společnosti se cena za m3 lišila: v Loučni zaplatili lidé 48,64 za za vodné; v Nové Vsi 52,24 za vodné a 43,86 za stočné; v Nepřevázce 41,08 za vodné; v Kosořici 48,64 za vodné a 52,08 za stočné.