Na přelomu srpna a září by se měl rozjet společný projekt Ministerstva životního prostředí a Středočeského kraje, jehož cílem je podpořit v domácnostech výměnu starých kotlů za nové a potažmo zlepšit kvalitu ovzduší ve středních Čechách a tedy i na Mladoboleslavsku.

Takzvaná kotlíková dotace začala být poprvé udělována vloni v únoru v Moravskoslezském kraji, kde se podíl lokálních topenišť na celkovém znečištění pohybuje kolem 37 procent, a setkala se s obrovským zájmem veřejnosti.

Po první etapě, na kterou bylo vyčleněno 20 milionů korun a díky které došlo k výměně 333 kotlů, následovaly v tomto kraji ještě další dvě etapy.
 

Střední Čechy se dočkají kotlíkové dotace jako druhé


V návaznosti na úspěch projektu projevil velký zájem o dotaci také Středočeský kraj, jenž se v rámci celé republiky stal ve vyjednáváních s ministerstvem jedním z nejaktivnějších subjektů. Také proto je v republice po Moravskoslezském kraji hned druhým krajem, kde se dotace uděluje.

Tuto svou aktivitu zároveň podpořil anketou, jejímž cílem bylo zjistit, zda obyvatelé středních Čech vůbec mají o tento typ dotace zájem.

Protože výsledky byly jednoznačně kladné, začalo vedení kraje jednat s Ministerstvem životního prostředí o podrobnostech.

„Investice do lokálních topenišť je efektivnější než do průmyslových podniků. Na zlepšení kvality ovzduší zejména v menších městech a obcích se projeví okamžitě," uvedl Marek Semerád, náměstek středočeského hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství.

V rámci společné výzvy bylo na program podpory výměny starých kotlů za nové vyčleněno z kraje i ministerstva shodně 20 milionů korun.

Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák k této aktivitě řekl: „Hlavním účelem je motivovat žadatele mírou dotace, aby si pořídili kotle třetí, nebo vyšší emisní třídy a pomohli tak zlepšit kvalitu ovzduší v našem kraji. Lidé, kteří provozují dnes již nevyhovující kotle na tuhá paliva, je stejně budou muset v průběhu příštích let vyměnit. Už totiž nebudou emisně vyhovovat nové legislativě v oblasti ochrany ovzduší. Chceme proto našim spoluobčanům vyjít vstříc a umožnit jim výměnu kotlů již nyní, kdy mohou výrazně ušetřit."

V praxi bude míra dotace, o kterou by mělo být možné žádat od letošního září, tedy ještě před začátkem topné sezóny, vycházet z typu kotle.
Čím nižší emisní náročnost, tím vyšší dotace mohou žadatelé očekávat.

Kromě kotlů na tuhá paliva je podpora rozšířena také na zplyňovací a plynové kotle. Seznam certifikovaných kotlů uvede ministerstvo na svých webových stránkách.

Přišli jste o kotel kvůli velké vodě?


V souvislosti s letošními povodněmi zřídilo ministerstvo rovněž program na podporu výměny kotlů v oblastech postižených velkou vodou.

Ze Státního fondu životního prostředí ČR bylo vyčleněno 100 milionů korun, které budou použity na pomoc domácnostem při pořizování nových tepelných zdrojů.

Již od 10. června probíhá na e-mailové adrese povodne2013.kotle@sfzp.cz a na krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR příjem žádostí, jenž skončí 30. srpna nebo po vyčerpání uvolněné částky.

Už nyní lze očekávat eminentní zájem veřejnosti o obě formy podpory.

V průkopnickém Moravskoslezském kraji byly dotace vyčerpány do poslední koruny a s nepořízenou odcházelo z úřadů mnoho neúspěšných žadatelů.

Středočeský kraj a Ministerstvo životního prostředí nyní dojednávají poslední verze nezbytných podkladů a procesní postupy.