Žádná korupce, průhlednost a jasná pravidla. Tak má teď vypadat přidělování městských bytů v Mladé Boleslavi. Město Mladá Boleslav totiž sestavilo nový systém, jehož součástí jsou tři nové pořadníky na městské byty. Na základně nového systému bodového hodnocení do nich bylo zařazeno 442 uchazečů.

„Do dvou týdnů bude toto pořadí zveřejněno na internetových stránkách města, a každý obyvatel tak bude mít možnost zjistit aktuální pořadí v těchto seznamech,“ řekl Boleslavskému deníku náměstek primátora Adolf Beznoska.

Město zrušilo původní směrnici a vytvořilo nový systém, který hodnotí uchazeče podle bodů. V tomto systému se zohledňuje počet členů v domácnosti žadatele, násobek životního minima, bydliště uchazeče, informace o zaměstnání a datum podání žádosti. „Na internetu pak bude nejen aktuální pořadí, ale každé přidělení bytu tam také bude odůvodněno,“ vysvětlil náměstek.

Pořadníky jsou zatím tři. Jeden je určen pro byty 1+1 a 1+0, druhý na byty 2+1 a 2+0 a třetí na byty větší. Připravuje se ještě pořadník na byty v domech s pečovatelskou službou. Také zde by měla být dána jasná pravidla a pořadí bude podléhat veřejné kontrole.

V původních seznamech magistrátu bylo ještě na jaře zhruba 700 uchazečů. Někteří ale nesplnili některé základní podmínky nutné pro to, aby byl zájemce do seznamu vůbec zařazen. Na základě nového hodnocení nemohou o městský byt žádat například dlužníci města, nebo ti, kteří již v minulosti městský být koupili do osobního vlastnictví.

„Zamezí se tím spekulacím a obchodování s byty. Dříve se stávalo, že někdo byt koupil, pak ho prodal a za nějaký čas byl nějakým záhadným způsobem znovu na prvním místě v seznamu uchazečů o městský byt,“ řekl primátor Raduan Nwelati.

Město má v současné době ve vlastnictví zhruba 700 bytů, mezi nimi jsou ovšem i byty správcovské, startovací a byty v ubytovnách. Zároveň se v případě desítek bytů jedná o prodeji nájemníkům.