Bez oprávnění i kvalifikace

Uvedl to v souvislosti s výpověďmi svědků o tom, že výměna infuzí na jednotce intenzivní péče „byla běžně prováděna ošetřovatelkami nebo i sanitářem“. Byť v jednací síni zazněla i svědectví, že nic takého se nedělo a šlo o práci sester, Zelinka upozornil, že slova o tom, že s infuzemi manipulovali pracovníci bez patřičného oprávnění i kvalifikace, neslyšel pouze ojediněle. Něco takového Zelinka označil za hrubou chybu vedení. „Nebylo schopno zajistit dozor, aby pacienti nebyli ohroženi ve svém léčení, nebo dokonce na životě,“ uvedl na adresu mladoboleslavské nemocnice, která je jednou z klíčových oblastních nemocnic kraje.

Nečekaně příkrá slova soudce pronesl v jednací síni zaplněné reportéry, hltajícími v rámci ostře sledovaného procesu s ošetřovatelkou každé slovo. Tedy nikoli v debatě mezi čtyřma očima, ale s vědomím, že jde o poselství určené veřejnosti – přičemž by mohlo poznamenat i vztahy nemocnice a zdravotních pojišťoven. Ty vůči nemocnici vlastně vystupují v roli zákazníka, objednávajícího služby pro své klienty.

Ředitel nemocnice Ladislav Řípa ovšem nemá pocit, že by soudce Zelinka uštědřil jeho týmu citelný políček. „Nemohu se vyjádřit k hodnocení, které měl předseda senátu uvést při vyhlašování dosud nepravomocného rozsudku,“ sdělil Deníku s tím, že nemocnice není účastníkem řízení, a tudíž obsah výpovědí nezná. Na otázku, zda se chystá nějaká reakce na znepokojující poznatky zveřejněné soudem, konstatoval, že nepříznivý zdravotní stav je právě tím důvodem, proč bývá pacient hospitalizován. „Zabránit selhání jednotlivce bohužel nelze v žádné nemocnici na světě,“ poznamenal Řípa.

Připravuje se prošetřování

Rovněž krajský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk ve čtvrtek uvedl, že slova soudce nemůže komentovat. Zdůraznil však, že pokud opravdu k pochybení došlo, musí to být velmi silný signál pro vedení nemocnice i pro odbor zdravotnictví krajského úřadu: náležitě zjistit, co se stalo, a přijmout odpovídající nápravná opatření. „Osobně hodlám iniciovat prošetření záležitosti v rámci správního řízení na úrovni odboru zdravotnictví krajského úřadu, a to především z hlediska dodržení zákona o zdravotních službách,“ ujistil Bezděk.

Pacienti si nestěžovali

Hodnocení přímo od hospitalizovaných v rámci dlouhodobého projektu Kvalita očima pacientů neukazuje, že by nemocní měli potřebu stěžovat si na zásahy nekvalifikovaného personálu. V rámci hodnocení nemocnic převažují stesky týkající se takzvaných hotelových služeb. Ve vztahu k léčbě se pak výtky vztahují spíše k nedostačenému vysvětlování zvolených postupů či k vyjadřování, jež laikovi není srozumitelné – a také k častému střídání lékařů, kteří si nepředali informace.

Příkré hodnocení nemocnice u krajského soudu
Mají mít pacienti obavy, že hospitalizace může vést ke zhoršení zdravotního stavu, nebo dokonce ke smrti, jak v souvislosti se zjištěními z Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, oblastní nemocnice Středočeského kraje, varoval předseda trestního senátu Krajského soudu v Praze Ivo Zelinka?

JUDr. Ladislav Řípa, ředitel Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi.Zdroj: DeníkLadislav Řípa, ředitel mladoboleslavské nemocnice:
Mohu pouze konstatovat, že nepříznivý zdravotní stav (či jeho zhoršení) je právě tím důvodem, proč bývá pacient v nemocnici hospitalizován. Zabránit selhání jednotlivce bohužel nelze v žádné nemocnici na světě.

Robert Bezděk, krajský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví.Zdroj: archiv krajeRobert Bezděk, krajský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví:
Nemám žádné konkrétní poznatky týkající se ohrožení života a zdraví pacientů v oblastních nemocnicích Středočeského kraje V obecné rovině vůbec nelze ani uvažovat o tom, že by pacienti byli jakkoli nad míru přiměřenou jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu ohroženi na životu a zdraví.

Poznámka: Všichni jmenovaní jsou nositeli titulu JUDr.
Zdroj: Deník