Náměstek primátora Robin Povšík uvedl, že by například bydlení mladých policistů mohly spolufinancovat firmy – například personální agentury – které by tímto způsobem mohly regionu pomoci. „Bude to běh na dlouhou trať, ale je to věc, na kterou se zaměříme se začátkem letošního roku. Věžím, že najdu pochopení, ale nějaké startovací peníze do toho budeme muset dát,“ naznačil možné řešení situace.

Novinek je v oblasti bezpečnosti hodně: v Mladé Boleslavi by se mělo zřídit nové oddělení cizinecké policie – a jak podotkl Robin Povšík, stále je prostor ke zlepšení. „Ať už fyzickým pokrytím lokalit, tak i třeba koncepčnějším řešením, jako je obměna kamerového systému,“ vysvětlil.

Téma nové výstavby bytů je ale v Mladé Boleslavi žhavým tématem; mladoboleslavský primátor Raduan Nwelati již v minulosti řekli, že bytů ve městě chybí klidně i dva tisíce. Služební byty by se ale nemusely týkat pouze mladých policistů, ale i jiných povolání.

„V minulosti jsme poskytly služební byty hasičskému záchrannému sboru, stejným způsobem se bude postupovat v rámci zdravotnického zařízení. To je jeden z důvodů, proč chci, aby město stavělo další byty, tolik volných jich nemáme, abychom přednostně přidělovali byty služební – pak bychom nemohli uspokojovat lidi na seznamech, co čekají na městské byty,“ dodal primátor.