Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola se odehrálo tento týden v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Celkem se do soutěže přihlásilo patnáct středočeských obcí. Hejtmanka Petra Pecová připomněla, že soutěž Vesnice roku je specifická svou komplexností. „Nestačí jen nějaká dílčí práce několika lidí, nebo odeslat odkaz na webové stránky. Vyžaduje dlouhodobou přípravu a zapojení co nejvíce místních obyvatel. Pak je výsledek přesvědčivý. (…) Děkuji všem obcím, které se zapojily, a blahopřeji i k úspěchům v dalších dílčích kategoriích,“ řekla Pecková.

Ledčice v soutěži získaly Zlatou stuhu a postoupily do celostátního kola. Kromě Zlaté stuhy byla udělena i další ocenění. Některá z nich přitom putovala na Boleslavsko. Obec Bukovno si odneslo Modrou stuhu za společenský život a spolu s tím i finanční odměnu 600 tisíc korun. Městys Březno získal diplom za podporu sportu a sportovní infrastruktury a obec Mečeříž diplom za občanskou soudržnost. Ta samá obec navíc získala i Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova. Uspěla v kategorii obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby s opravou fasády místního pohostinství.

Soutěž Vesnice roku vyhlašují Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Krajská ocenění budou slavnostně předána zástupcům obcí ve vítězné obci v sobotu 29. července. Celostátního vítěze a nositele titulu Vesnice roku 2023 vyhlásí zástupci vyhlašovatelů soutěže 16. září 2023 na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Výsledky krajského kola Vesnice roku 2023

Hlavní ceny
Zlatá stuha - Ledčice
Modrá stuha za společenský život – Bukovno (Boleslavsko)
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – Kněžice (Nymbursko)
Bílá stuha za činnost mládeže má městys – Davle (Praha-západ)
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – Chorušice (Mělnicko)

Další ocenění
Vesnická knihovna Středočeského kraje roku 2023 – obec Dolní Břežany (Praha-západ)
Diplom za vzorné vedení kroniky - obec Opolany (Nymbursko)
Diplom za organizaci netradičních sportovních a kulturních aktivit - obec Opolany (Nymbursko)
Diplom za podporu ochotnického a loutkového divadla - město Bystřice (Benešovsko)
Diplom za příkladnou práci s mládeží - obec Kly (Mělnicko)
Diplom za vhodné využití pozemkových úprav - obec Kotopeky (Berounsko)
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) - obec Líský (Kladensko)
Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce - obec Řepín (Mělnicko)
Diplom za podporu sportu a sportovní infrastruktury – městys Březno (Boleslavsko)
Diplom za občanskou soudržnost - obec Mečeříž (Boleslavsko)
Inovativní obec - obec Dolní Břežany (Praha-západ)
Cena naděje za živý venkov – obec Tetín (Berounsko)
Diplom za nejlepší chleba - obec Kotopeky (Berounsko)

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova:
kategorie A – obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu
Oprava kapličky svatého Jana Nepomuckého v části obce Tihava
obec Kotopeky

kategorie B – obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby
Oprava fasády místního pohostinství
obec Mečeříž

kategorie C – nové venkovské stavby
Hřbitov
obec Dolní Břežany