Za cíl si pak klade zjistit takové informace, které by přispěly k návrhu takových opatření, která zajistí rychlejší, spolehlivější a také samozřejmě pohodovější dopravu nejen v Boleslavi, ale také v jejím okolí.

„Žádáme oslovené domácnosti o pochopení a spolupráci. Skutečně nám jde o zlepšení dopravní situace do budoucna a vaše odpovědi budou pro výzkum cenné,“ uvedl náměstek primátora Raduana Nwelatiho Jiří Bouška.

Jak celá akce proběhne? V prvním kroku mají určení tazatelé za úkol kontaktovat náhodně vybrané domácnosti s žádostí o spolupráci. Poté by ti, kteří o ni budou stát, měli vyplnit jednoduchý dotazník, jakýsi cestovní deník, což je možné on-line nebo telefonicky.

Město upozorňuje, že účast není časově náročná, ale odpovědi jsou naopak pro město klíčové. Je tedy důležité, aby oslovení Boleslavané spolupracovali. Data budou výhradně určená k potřebám vyhodnocení dopravního průzkumu.

Projekt spolufinancuje Evropská unie a je prováděn v rámci Operačního programu Zaměstnanost.