Velký oplocený pozemek na okraji Bakova, velká vodní plocha ke koupání i chytání ryb, několik starých dřevěných chatiček, poničené chodníky, veřejné osvětlení i sociální zařízení. Realita bakovského koupaliště. Teď ale svítá na lepší časy a díky mnoha milionům korun z Evropské unie to vypadá, že nově vznikající volnočasový areál dostane novou tvář.

Městu se na realizaci podařila získat dotace přes 18 milionů korun. Na posledním jednání zastupitelů se však strhla velká diskuze o tom, zda je vhodné do tohoto areálu umisťovat in-line dráhy. Pro nebyl například opoziční zastupitel Štefan Klíma. „Vhodnější by bylo místo v Podstráni. Myslím si, že většina lidí asi zůstane i nadále na silnici z Bakova do Debře,“ uvedl na zastupitelstvu Klíma.

Starostka města Jana Štěpánová si přesto myslí, že lidé spíše začnou využívat dráhy ve volnočasovém areálu. Z toho však má strach jeden z obyvatelů města. „Bruslaři, způsobující velký hluk, budou rušit lidi na koupališti,“ míní místní občan. Dokonce se objevily i takové názory, zda se na in-line dráhách objeví dopravní značky a přechody, aby se koupající lidé nemotali bruslařům v dráhách. Starostka Štěpánová celou situaci vnímá jinak. „Lidé chtějí aktivní odpočinek a především bezpečné zázemí pro děti. Věřím, že si tam bruslaři nebudou s koupajícími překážet, stejně jako nyní s rybáři,“ řekla starostka.

Někteří ze zastupitelů už přitom mají informace o tom, že mnoho bruslařů začne nově vybudované dráhy využívat právě kvůli větší bezpečnosti. Volnočasový areál tak naskytne možnost širokého využití nejen místním, ale i lidem z jiných měst. „Takže tady vybudujeme areál za miliony korun, aby sem mohli jezdit lidé z jiných měst?“ tázal se na jednání zastupitelů občan Bakova. „Projekt je koncipován na vybudování volnočasového areálu včetně in-line drah a cílovou skupinou jsou místní obyvatelé. Vzhledem k tomu, že areál bude volně přístupný, nevylučuji užívání tohoto areálu i obyvateli nedalekého okolí. Již v současné době se zde konají různé soutěže a pokud bude tento areál známý pro širší okolí, přinese městu i jiný užitek z hlediska atraktivity místa,“ vysvětlila starostka Štěpánová.

Po rozsáhlé opravě vstupů do vody, chodníků, veřejného osvětlení, sociálního zařízení a vybudování in-line drah se areál stane přístupný po celý rok. Teď jej bylo možné využívat jen ke koupání, a to jen několik měsíců v roce. O údržbu se bude starat město. Provoz by městskou pokladnu měl podle odhadů stát přibližně 300 tisíc korun ročně.