Ministerstvo dopravy minulý týden potvrdilo územní rozhodnutí pro stavbu, které vydal Středočeský kraj. Proti jeho vydání přišla tři odvolání. Ministerstvo jim částečně vyhovělo změnou některých podmínek pro samotné umístění stavby, územní rozhodnutí ale potvrdilo.

Dálnice D10 přes své velké vytížení podobné zázemí na rozdíl od jiných dálnic dosud nemá. Dálnice je tak udržována stejným způsobem jako silnice I. třídy v celé oblasti. „Vzhledem k důležitosti dálnice D10 jako páteřní komunikace a vzhledem k intenzitám dopravy na ní, je způsob zajištění údržby nevyhovující. Je tak velmi ztížena operativní reakce na vznik kalamitních stavů, ať už z důvodů klimatických nebo z důvodů nehodových událostí na dálnici D10,“ uvedlo ŘSD v informačním letáku stavby.

Nové Středisko správy a údržby dálnic vznikne v bývalém zemědělském areálu, je zhruba v polovině délky D10, povede od Turnova po nadjezdu silnice III/2574. Na sjezdu ve směru od Prahy se k vjezdu do areálu SSÚD počítá s vybudováním dvoupruhové komunikace. Přímo na dálnici pak dojde ke zpevnění krajnice.

Odhadované náklady na stavbu jsou 335 milionů korun, dalších 28 milionů korun bude stát budova pro policii. ŘSD počítá se zahájením stavby v roce 2025.