Říká se, že druhá světová válka prověřila charaktery lidí. Jak ukazuje nejnovější příběh, jenž je součástí Živé paměti veselské, stezky věnované regionální historii, obyvatelé Veselé tehdy prokázali, že mají srdce na pravém místě. Ve chvíli nejvyšší potřeby jich celá řada pomohla ukrýt a zaopatřit dva britské letce, kteří uprchli ze zajetí. O víkendu měl tento příběh dojemnou dohru.

Eddie Foggin a Frank Wilson byli zajati v severní Africe. Němci je následně transportovali do zajateckého tábora v Polsku. Když se však naskytla příležitost, letci ji popadli za pačesy a z vlaku uprchli. Nedaleko Mnichova Hradiště. Na začátku března 1945 tak prokřehlí zaklepali na dveře Anny Paříkové.

Místní je ukrývali nejprve ve stodole, ale po návštěvě německé jednotky pátrající po uprchlících a partyzánech je přemístili do chatky pod Holou u Jizery. Všem hrozilo zastřelení, koncentrák, v lepším případě kriminál.

„Když jsme začali připravovat Živou paměť veselskou, narazili jsme na certifikát, kterým britská vláda děkovala rodinám, které se o letce postaraly. Zmínili jsme se před Lídou Brzobohatou a ta prohlásila, že má doma po tatínkovi také jeden. A dodala, že jídlo vojákům nosila Bělka Koudelková!" vypráví Ondřej Lochman, předseda občanského sdružení Veselá vesnice.

Lochman využil svého přátelství s Timem Voasem, diplomatem a zástupcem britské velvyslankyně v České republice, který bez otálení zahájil pátrání.

„Tim byl úspěšný. Pochválil jsem ho, jakou mají na ambasádě výkonnou výzvědnou službu. On ale odvětil, že žádnou nemají, že jméno Eddieho Foggina jednoduše zadal do vyhledávače Google," popisuje historku Lochman.

Do 24 hodin byli Veseláci v kontaktu s Vincentem Charltonem, vnukem britského letce, který po osudech svého děda pátral na internetu. Okamžitě se zrodila myšlenka, že potomci Eddieho Foggina by mohli navštívit Veselou osobně a projít se po místech, kde Eddie trávil konec války. Vincent navrhl, že by nepřijel sám, ale vzal by také svou matku Sheilu.

Potomků Eddieho Foggina nakonec přijelo šest! Jeho tři děti, Sheila, Valerie a Paul, vnoučata Vincent a Paula a pravnuk Jack.

Britové se po příjezdu setkali s Bělou Koudelkovou, poslední pamětnicí válečných událostí a ženou, která jako dívka vojákům osobně nosila potraviny, i s Lídou Brzobohatou, dcerou Josefa Koudelky, jehož stodola sloužila jako první úkryt.

Dojemné shledání bylo plné díků. Pro Brity byla silným zážitkem také možnost kráčet takřka v otcových šlépějích. Ujít si nenechali ani návštěvu Zásadky a prohlídku domu pana Janečka, kde se za války ukrývaly desítky uprchlých zajatců a partyzánů.

V sobotu odpoledne se také společně s Timem Voasem a mnoho Veseláky zúčastnili odhalení nejnovějšího zastavení Živé paměti veselské. A nejen ženské oči se zarosily slzami dojetí.

„Pro mě a mou rodinu je tento příběh už jen historií. Díky Ondřejovi a těmto dvěma krásným dámám pro nás ale historie znovu ožila," prohlásil Vincent Charlton.

Eddie Foggin se v závěru roku 1945 vrátil domů, první poválečné Vánoce už slavil se svou rodinou. Přestože v roce 1977 zemřel, na hrdinství Veseláků prý nikdy nezapomněl.

Celé znění příběhu o odvaze si můžete vyslechnout na www.zivapamet-vesela.cz.