Jenže mladoboleslavští ochránci přírody to tak nechat nechtějí. Vědí, že břehule si místo původního hnízdění instinktivně pamatují, pravidelně se sem vrací, ale nakonec odlétají jinam.

Zhruba dvacítka ekologů s dětmi proto v sobotu přijela vyzbrojena lopatami i motykami, aby písčitý svah upravili. Zákonem chráněná břehule říční totiž hnízdí ve strmých stěnách, ve kterých potom vyhrabává dlouhé vodorovné nory na konci vystlané stébly, vlákny a peřím. Na to, jestli se záměr ochránců přírody povede, si budeme muset počkat. Ptáci totiž hnízdí od dubna do července, a to jednou až dvakrát ročně.

Břehule mizí

„Břehule říční bohužel z naší krajiny pomalu mizí. V současné době na Mladoboleslavsku víme o jediné oblasti, kde hnízdí, a tou je ujkovický lom. Tam mají ještě vhodné podmínky. Pokud by zde zahnízdily, stala by se Domousnice druhou oblastí a pro nás by to znamenalo velký úspěch," vysvětlila Milada Vrbová, předsedkyně Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Klenice.

Všichni, kteří se chopili nástrojů, měli před sebou těžkou práci. Museli nejen strhnout svah na ploše dvaceti metrů a tři metrů do hloubky, ale také odstranit nálety, které tam v posledních letech narostly. „Je velká pravděpodobnost, že tu oba druhy ptáků budou opět hnízdit. Vždy, když se navrací z teplých krajin do Čech, oblétávají původní hnízdiště a zkouší, jestli je v nich možné zůstat. Pokud není, pokračují do dalších lokalit," popisuje Milada Vrbová. Nejsou to ale jen její domněnky. Život kolem domousnické pískovny pravidelně monitoruje ornitolog Pavel Kverek, který potvrdil, že břehule i vlhy tudy viděl prolétávat. Jenže současné podmínky jim zde nedovolovaly hnízdit, a tak pokračovaly buď do již zmíněných Ujkovic, nebo do jedné z lokalit v Českém ráji.

„V minulosti v domousnické pískovně hnízdilo dvě stě párů břehulí říčních. Pro začátek by nám stačilo, kdyby si sem našla cestu třeba polovina. Časem bych jich mohlo i přibýt," vypočítává předsedkyně mladoboleslavských ochránců přírody s tím, že v okolí by ptáci měli i dostatek potravy. K dispozici tu mají totiž dvě jezera přírodního původu s naprosto čistou vodou, v nichž žije hmyz a komáři, kterými se živí.

Celodení kopání

Než ale svahům domousnické pískovny vrátí ochránci pískovny původní podobu, bude to ještě nějaký čas trvat. Kdo neměl sílu na celodenní kopání a odhazování písku, čistil blízké okolí od odpadků. „To se týkalo hlavně dětí, které sbíraly nepořádek dole v pískovně. Snažíme se je vést nejen k tomu, co kde roste a co jak vypadá, ale také k tomu, aby přírodu chránily. Je samozřejmé, že se sem po nějakém čase vrátíme, abychom viděli, jestli měla naše práce smysl a jaký," naznačila Milada Vrbová.

Břehule říční začnou z teplých krajin přilétávat už během dubna. V tento čas přijdou stěny domousnické pískovny zkontrolovat také mladoboleslavští ochránci přírody. Budou sledovat nejen jestli přibývají hnízda, tedy díry, které břehule vyhrabou ve svahu, ale také třeba to, jestli hnízdění něco nepřekáží. „Je možné, že budeme ořezávat například keře, které by jim bránily v cestě. To ale ukáže až čas," dodala předsedkyně ochránců přírody.

Stále převažuje názor, že pro děti je lepší sportovní vyžití než pobyt venku v přírodě

Rozhovor s Miladou Vrbovou, předsedkyní Českého svazu ochránců přírody Klenice v Mladé Boleslavi

Domousnice - Milada Vrbová, předsedkyně mladoboleslavských ochránců přírody Klenice, v sobotu přiložila ruku k čištění svahů domousnické pískovny, kde by už letos mohly zahnízdit břehule či vlhy. Jak je ale vidět, aktivit mají po celý rok nepočítaně. Podrobnosti prozradila v následujícím rozhovoru.

Prozraďte, co bude mladoboleslavské ochránce přírody čekat v letošním roce? Už například víte, kterých národních akcí se zúčastníte?
Letos máme poměrně bohatý program. První týden v březnu, což je zhruba za dva týdny, budeme odstraňovat náletové dřeviny z valu ze Švédských šancí, protože poměrně rychle zarůstá a myslíme si, že by byla velká škoda přijít o hezké výhledové místo. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo vrátit mu původní podobu. Konec konců je toto místo zajímavé i co se týče archeologie.

To ale není primární úkol ochránců přírody. Na druhou stranu není nic špatného věnovat se i krajinářství.
Máte pravdu, ale setkali jsme se s řadou lidí, kteří se nás ptali, jestli budeme s tímto svahem něco dělat. A tak jsme se domluvili s dobrovolníky a za dva týdny tady zlikvidujeme náletové dřeviny. Uvidíme, jak moc dobře nám to půjde.

A teď z trochu jiného soudku. Mají v dnešní době školáci zájem zapisovat se do kroužků ochránců přírody, nebo raději dávají přednost sportu? Jak to vidíte vy? Přece jen s řadou dětí pracujete …
Trochu to znát je, avšak my si na nedostatek dětí naštěstí nemůžeme stěžovat. Mladoboleslavský i dolnobousovský kroužek má kolem dvacítky školáků, což je optimální počet a jsou to především děti, které mají o přírodu skutečný zájem.

Máte děti spíše z města, které se k přírodě víceméně nedostanou, nebo z vesnice, kde přírodu naopak znají?
Mezi naše členy patří školáci, kteří vyrůstají na venkově. Je to ale pochopitelné. K přírodě mají blíže. Mám dojem, že u dětí z města převažují jiné zájmy, například počítače a samozřejmě populární sporty fotbal a hokej. V poslední době je ale spíš takový trend, aby děti trávily volný čas aktivně sportem, než aby se pohybovaly v přírodě.

Pohyb v přírodě ale přece není vůbec pasivní, také při něm lze hrát řadu her, že?
Přesně tak. Myslím si, že děti akce v přírodě baví a i je vnitřně obohacují. Zažijí spoustu věcí, které by si ve městě jen těžko dokázaly představit.

Pokud by se chtěl někdo k vám přihlásit, na co byste ho nalákala? Co například při kroužcích děláte?
Scházíme se jednou týdně a kromě toho čas od času pořádáme i víkendovou výpravu do přírody, neseme si s sebou veškerou výbavu, to znamená stan i spacák. Jinak se zabýváme různými činnostmi. V loňském roce jsme například přenášeli obojživelníky, aby nekončili pod koly aut, sekali jsme trávu, navštěvujeme přírodovědné výstavy, přednášky, ale našim cílem jsou také zámky a samozřejmě sportujeme.