V září se mezi boleslavskými policicisty objevila nová tvář, na zástupce vedoucího územního odboru Mladá Boleslav Dušan Žďárský.

Od prvního ledna roku letošního převzal vedení této instituce po Františku Dvořákovi. Tématem prvního setkání byla kromě tohoto faktu ale především personální situace zdejší policie.

„Ke konci loňského roku od mladoboleslavské policie odešlo několik policistů. Někteří uspěli ve výběrových řízeních na různé specializované policejní útvary, jako je krajská kriminálka, celorepublikové útvary nebo na různá řídící místa mimo naše teritorium. Je to přirozený vývoj, neboť útvary na okresní úrovni jsou personální základnou odborných služeb," vysvětluje Dušan Žďárský hlavní důvod, proč se řady boleslavských policistů ztenčily.

Vzhledem k tomu, že policisté ve služebním poměru mohou pracovat desítky kilometrů od domova. Po nějaké době se však chtějí dostat do místa, kde žijí nebo alespoň do jeho bezprostřední blízkosti, přesouvání zaměstnanců je tedy dalším důvodem, proč se může stát, že někde policisté chybí.

To nový šéf boleslavských mužů zákona potvrzuje: „Vyhověli jsme žádostem několika policistů, kteří na Mladoboleslavsku odsloužili řadu let, a byli tak převedeni k dalšímu výkonu služby do místa svého bydliště." Prioritou do dalšího období je početní stavy doplnit. Proto nyní oslovuje zájemce o práci příslušníka Policie České republiky.

„Hledáme nové kolegy, kteří žijí v mladoboleslavském regionu a kteří vnímají práci policisty jako své celoživotní poslání," vysvětluje Dušan Žďárský.

Uchazeči musí splnit náročné přijímací řízení. „Policistou se může stát občan České republiky, starší 18-ti let, který o přijetí písemně požádá, je bezúhonný, má úplné středoškolské vzdělání, je fyzicky, zdravotně a duševně způsobilý pro přímý výkon služby, není členem politické strany, nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost," vypočítává.

„V našich řadách rádi přivítáme perspektivní jedince, kterým nabízíme zajímavou, často adrenalinovou práci na obvodních odděleních Mladá Boleslav, Dobrovice, Benátky nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Bělá pod Bezdězem a na dopravním inspektorátu v Mladé Boleslavi. Dále nabízíme možnost profesního růstu s kariérním postupem na specializované služby, profesní vzdělávání a dobré platové podmínky," uzavírá Dušan Žďárský.

Pokud vás nabídka oslovila a splňujete tyto podmínky, můžete se přihlásit každý všední den v době od 07.30 do 15.30 na zdejším územním odboru policie, který sídlí v Boleslavské ulici 1164, případně emailem na adrese mb.podatelna@pcr.cz. Bližší informace získáte na telefonním čísle 974 877 629, případně můžete navštívit vedení obvodního oddělení ve svém regionu.