Cena města je v Mladé Boleslavi každý rok udělována při příležitosti výročí vzniku samostatného Československa. A Josef Zahrádka je aktivní člověk, který si ocenění jistě zaslouží. Dříve vyučoval matematiku, fyziku a informatiku na několika boleslavských školách. Zároveň stál u vybudování hvězdárny v Mladé Boleslavi, kterou také v letech 1996 až 2007 vedl. Rovněž je také čestným předsedou astronomické společnosti, která se nyní nazývá Hvězdárna MB. K tomu všemu je Josef Zahrádka také spisovatel, známá je jeho kniha s názvem „Před katedrou, za katedrou…“. „Přestože v letošním roce oslavil 80. narozeniny, stále je ve svém oboru činný,“ připomněla mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková.

Udělení ceny boleslavskému vědci a pedagogovi nejdříve doporučila kulturní komise a rada města doporučení následně akceptovala. Nominovánoh letos bylo celkem šest boleslavských osobností.