Svůj projekt mohou přihlásit místní samosprávy a organizace nejen z Mladoboleslavska, ale i Rychnovska či Vrchlabska a Jilemnicka. Do konce října mají možnost ucházet se o finanční příspěvek až čtvrt milionu korun. Podpořené projekty se pak budou realizovat na jaře 2024.

O příspěvek z grantového programu může požádat právnická osoba se sídlem v České republice, jejíž hlavní činnost nespočívá v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Ředitel nadačního programu Ladislav Kučera upozornil, že se mohou hlásit města či obce, ale spolky, nadace, příspěvkové organizace, školy, církve nebo ústavy. „Jde o podporu takových prvků, jako jsou například kvetoucí záhony, včelíny, hmyzí domky, broukoviště, ještěrkoviště, ale také sběr dešťové vody, výsadbu původních odrůd, budování biotopových jezírek, mokřadů, meandrů nebo tůní,“ upřesnil.

| Video: Youtube

Z prvního kola výzvy vzešla například projektu na vybudování nových tůní v lokalitách přírodní památky Dymokurské louky a obce Vlčí Pole, které realizoval Český svazu ochránců přírody Klenice (ZO ČSOP Klenice). Letos v březnu se tak podařilo vybudovat prvních sedm tůní na Dymokursko-Bahenských loukách, které má ZO ČSOP Klenice dlouhodobě v péči.

Dalších šest tůní potom ochránci přírody vybudovali na soukromém pozemku ve Vlčím Poli u Dolního Bousova. „Tůně tady vznikly na podmáčené půdě, kde se v minulosti pravděpodobně mohl nacházet rybník. V těchto místech nyní ochranáři zaznamenali vzácné obojživelníky – rosničku, kuňku, ropuchu, čolka obecného a skokana štíhlého i hnědého,“ upozorňuje nadační fond ve svém vyjádření.