„Z tohoto programu využijeme do roku 2027 více než jednu miliardu korun. Se zástupci obcí řešíme možnosti čerpání s předstihem od roku 2020. Nyní jsme pozvali starosty obcí, kteří nám dosud nenavrhli žádné projekty. Využili jsme období krátce po komunálních volbách a naším záměrem bylo zopakovat tuto možnost. Se zástupci obcí, kteří nám představili své vize a projekty v minulosti, již vše řešíme individuálně,“ vysvětlil účel setkání první náměstek primátora Jiří Bouška, který má tuto oblast ve své agendě a zároveň je předsedou Řídicího výboru ITI.

Daruj krev a buď hrdina. Tak se jmenovala sobotní akce v obchodním centru Olympia, jejímž cílem bylo motivovat případné nové dárce krve.
Foto: Klaudiánově nemocnici hrozil nedostatek krve. Nové dárce oslovila kampaň

Mladá Boleslav je jediným okresním městem, které v nadcházejících letech získá peníze z ITI, což jsou integrované teritoriální investice. Zařadila se po bok velkých aglomerací, jako Praha, Brno či Ostrava.

Do vymezeného území, které je definované podle konkrétních parametrů, spadá vedle Mladé Boleslavi i 62 okolních obcí.

Peníze bude možné využít na investice do oblasti dopravy a dopravní infrastruktury, školství, sociální oblasti, veřejných prostranství, podpory cestovního ruchu nebo památek. Přibližně 150 milionů korun z celkové více než miliardy je nutné vyčerpat do roku 2024.

Kvalita zimní údržby je závislá především na připravenosti techniky a obsluhujícího personálu.
O zimní úklid v Mladé Boleslavi se letos postarají malé traktory i čtyřkolky

První náměstek na společné středeční schůzce připomněl starostům možnosti a podmínky čerpání a společně s vedoucím Odboru řízení projektů Jiřím Beránkem a manažerkou ITI Petrou Tůmovou informovali hosty o všech aktualitách týkajících se integrovaných teritoriálních investic včetně zodpovězení položených dotazů.