Jak si ale s problematikou poradit? I k tomu se mohou vyjádřit obyvatelé regionu prostřednictvím iniciativy 10 týdnů pro Nové Boleslavsko. Stále můžete zasílat své nápady na zlepšení života na Mladoboleslavsku pomocí webového formuláře na adrese www.noveboleslavsko.cz. K navrženým nápadům se následně sejdou partneři programu Nové Boleslavsko, aby se domluvili, jak s nimi naložit a kterým opatřením se věnovat.

K problematice v oblasti dopravy se nabízí několik řešení: jednak realizovat velké dopravní investice, kterým se Mladá Boleslav chce věnovat; dále využívat ekologičtější alternativy dopravy; ale také modernizovat hromadnou dopravu tak, aby byla ekologičtější a dostupnější cestujícím.

S tím souvisejí také záchytná parkoviště na kraji města: pokud lidé zaparkují tam a využijí jiné možnosti dopravy do města, bude i v centru Mladé Boleslavi celkově méně aut. Podporu by tak mohly získat nezbytné studie a projekty, které si dávají za cíl zlepšit situaci v dopravě. To potvrdil i Jiří Bouška, první náměstek primátora. „Zkvalitnění života souvisí s dopravní infrastrukturou. Podařilo se nám ve spolupráci se ŠKODA AUTO získat 7,5 miliardy vládních investic na jedenáct infrastrukturních projektů v Mladé Boleslavi a blízkém okolí,“ vysvětlil. Tyto projekty by se měly týkat jak silniční, tak i vlakové infrastruktury, protože ta stávající neodpovídá kapacitním požadavkům moderního města.

Pozornost by však podle náměstka Boušky bylo vhodné obrátit hlavně na detaily. „Například usnadnit průjezd městem, pro pěší by se mohlo jednat o průchod některými lokalitami, kam se třeba člověk snadno nedostane. Moc se mi líbí záměr, který dlouhodobě plánujeme, třeba propojení Krásné louky a Štěpánky pro lidi, kteří tudy budou chtít vyrazit na procházku,“ řekl náměstek.

Mladá Boleslav řeší i cyklodopravu. „Momentálně pracujeme na základní infrastruktuře, řešíme také sdílená kola a cyklostojany,“ podotkl.