Několik dní před zasedáním se na sociální síti objevila „akce“ s názvem Výzva zastupitelům Mladé Boleslavi. Před samotným zastupitelstvem se opravdu sešlo asi třicet lidí, kteří už od půl třetí diskutovali venku. Zastupitelům měli v úmyslu přednést svoji nespokojenost s fungováním města. K tomu ale vůbec nedošlo.

Netradičně v Domě kultury

Zastupitelé museli sedět v dvoumetrových rozestupech, proto se také jednání odehrávalo netradičně v Domě kultury a tentokrát navíc za účasti městské policie, která hlídkovala před budovou kvůli nestandardnímu místu konání.

Hlavní slovo měl hned na samotném začátku primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati (ODS), který, asi během hodiny, odprezentoval svoji řeč, jíž věnoval době pandemie a shrnul všechna opatření, tak jak šla za sebou, a jak se následně uvolňovala. Přítomné občany řeč příliš nezajímala a v několika případech dali svůj odpor hlasitě najevo.

Situace se však posléze uklidnila. Zastupitelé ale pro změnu začali dvouhodinovou debatu, bez jasného konečného verdiktu, o tom, jestli a co město udělalo špatně nebo co se naopak povedlo v době nouzového stavu a tak se k samotným bodům, které byly v plánu, přikročilo až po osmnácté hodině.

Opět třeskutým tématem se pak stalo schvalování přidělení dotace pro organizaci Luma MB, která v městě poskytuje mimo jiné poradnu obětem trestných nebo organizuje sbírky potravinové pomoci. Město této organizaci totiž opakovaně žádnou dotaci nepřikleplo. Obvykle vedoucí organizace Martina Brzobohatá žádala o padesát tisíc na dofinancování své činnosti.

Komise doporučila nižší částku

Tentokrát měla v žádosti podle náměstkyně Miroslavy Kašpárkové požádáno o polovinu ze 415 tisíc. Zbytek by podle náměstkyně měla žádat v dalších městech a obcích Mladoboleslavska, ve kterých poskytuje své služby. I tentokrát komise zdravotní a sociální dotaci doporučila, kalkulovala však mnohem nižší částku.

„Paní Brzobohatá posílala ještě podpůrná stanoviska od partnerských organizací, chci se zeptat, proč jí nechceme dát těch 50 tisíc, které podpořila sociální a zdravotní komise,“ řekl na zasedání zastupitelstva opoziční zastupitel Karel Skála (KSČM), podle kterého Brzobohatá dotaci tradičně nedostává z osobních důvodů.

„Ano, zdravotní a sociální komise navrhovala 50 tisíc a já dávám návrh na schválení těchto peněz,“ potvrdila náměstkyně pro sociální oblast Miroslava Kašpárková s tím, že Martina Brzobohatá v době pandemie městu obrovsky pomohla. „Ať na ni kdokoli nahlížíte jakkoli, já dávám návrh na schválení 50 tisíc,“ dodala Kašpárková.

Všechny přímluvy ale nakonec vyzněly trochu naprázdno. A tak, přestože komise doporučila pro Lumu alespoň padesátitisícovou dotaci, zastupitelé tyto peníze nakonec neodsouhlasili. Zbytek jednání už proběhl poklidně.