O nové budově mladoboleslavského hlavního nádraží se mluví přes deset let, současný stav totiž rozhodně neodpovídá jednomu z nejbohatších měst v zemi. Sama Správa železnic přitom připouští, že až se obě spojky dokončí, význam hlavního nádraží klesne.

„V uvedené lokalitě se předpokládá úbytek cestujících po dokončení obou zmíněných spojek a přesun dopravního významu do stanice Mladá Boleslav město,“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Nová výpravní budova by měla být vytížená zhruba pět až sedm let a hotova má být v roce 2023. Už o dva roky později ale Správa železnic plánuje stavbu Bezděčínské spojky, která přivede dopravu do Mladé Boleslavi bez klesání k Jizeře.

V kombinaci se Všejanskou spojkou se má jízdní doba z Prahy do Mladé Boleslavi výrazně zkrátit. Značně tím klesne význam osobní dopravy po trati přes Všetaty. Hotovo má být vše do osmi let, v roce 2028.

O dva roky později má být hotova Ptácká spojka, která napojí trať z Mladé Boleslavi města na trať Praha – Turnov podél Jizery. V roce 2030 tak bude hlavní nádraží prakticky nevyužité.

Potřebná rekonstrukce

„My na tohle čekáme, čekalo na to už minulé vedení města, je to něco co přivítáme a potřebujeme. Za ty roky jsme viděli tolik studií a slyšeli tolik slibů, že už ničemu nevěříme do chvíle, kdy se opravdu něco začne dít,“ popsala mluvčí města Šárka Charousková. Faktickým centrem města je v Boleslavi okolí autobusového nádraží, kde se nachází také obchodní centrum Bondy.

Zde před výstavbou autobusáku a obchodního domu došlo k zahloubení místní zastávky Mladá Boleslav – město. Pokud by se doopravdy odklonila doprava z hlavního nádraží, které je od faktického centra města vzdáleno šest kilometrů, tak s tím vedení radnice nebude mít žádný problém. Naopak, dneska se hlavní nádraží nachází v málo rozvinuté lokalitě, z níž se poměrně dlouho cestující přepravuje tam, kam potřebuje.

„Pokud by se doprava posunula od hlavního nádraží, tak by to nikomu nevadilo. Zároveň si od toho slibujeme, že se zvýší využívání železnice a že naopak sníží využívání silniční dopravy,“ popsala Charousková s tím, že snížení automobilové dopravy je právě v Boleslavi velmi potřebné. S otazníkem podle ní je jen to, zda by lokalita u Bondy snesla zvýšení počtu návštěvníků a cestujících. „To je však otázka deseti let,“ vypíchla Šárka Charousková.

Město bude mluvit do podoby nádraží

Centrální komise už schválila plány na obě stavby. Do podoby nové budovy promluví i zástupci Mladé Boleslavi. „Součástí zpracování výše uvedené projektové dokumentace je variantní zpracování návrhů stavby, které budou řešit architektonickou podobu objektu. Finální vzhled nové budovy bude Správa železnic vybírat v úzké spolupráci se zástupci města. Tento postup byl oboustranně schválený jak zástupci Správy železnic, tak zástupci města Mladá Boleslav,“ dodal mluvčí Správy železnic Marek lliaš.

Podle Friebové se počítá s tím, že po otevření obou spojek bude hlavní nádraží dál nástupním bodem v souladu s rozvojovými plány města. Lokalitu u hlavního nádraží ale nejde rozvíjet do všech stran, z jedné strany je zařízlé do skály.

I když nebude využívána cestujícími, Správa železnic pro budovu najde jiné využití. „Hlavním cílem plánované novostavby je zřízení regionálního dispečerského pracoviště a provozních a technologických prostor pro správce. Prostory pro odbavení cestujících jsou dimenzovány pro aktuální obrat cestujících. Tyto prostory však budou projektovány tak, aby bylo možné prostor modifikovat a využít jej i po očekávaném snížení počtu cestujících,“ dodala Friebová.