Kam mají putovat vybrané prostředky?

„Organizátoři letos plánují největší část výtěžku sbírky ve výši 65 procent věnovat pro rodinu s těžce zdravotně postiženým synem na úhradu služeb, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, 10 procent na mezinárodní humanitární pomoc,“ uvedla mladoboleslavská mluvčí Šárka Charousková. Dalších 15 procent pak podle Římskokatolické farnosti Mladá Boleslav, která akci koordinuje, půjde na projekty Diecézní charity v Litoměřicích, 5 procent na projekty pomoci Charity ČR a posledních 5 procent na režijní náklady Tříkrálové sbírky.

Loni byl výtěžek boleslavské tříkrálové sbírky vcelku slušný, vybralo se 113 936 korun. Pětašedesát procent pak šlo na nákup pomůcek pro CHOPS (Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba) Mladá Boleslav.

Koledníci aktuálně vybírají peníze také v Benátkách nad Jizerou, zde sbírka vyvrcholí v úterý 14. ledna. Místní farnost však upozorňuje na to, aby si lidé dávali pozor, komu peníze do kasiček nasypou, speciální sbírkové pokladničky jsou totiž opatřeny logem Charity ČR. V Benátkách se také vybírá na úplně jiné záležitosti než v Boleslavi. Peníze jsou zamýšleny podělit mezi rekonstrukci azylového domu pro matky a rodiny s dětmi, podporu sociálního bydlení, pomoc rodinám v nouzi a na zdravotní péči v Ugandě.