V rámci Milostivého léta mají dlužníci šanci zaplatit státu, kraji, obci nebo jimi vlastněným podnikům pouze dlužnou částku a poplatek exekutorovi 908 korun. Penále a další poplatky jim budou odpuštěny.

V případě Boleslavi se to týká zhruba sto dvaceti lidí, kteří dluží městu například za nájemné. Dopis byl odeslán na sto adres, zbývající dlužníci mají trvalé bydliště na magistrátu města.

„Doufám, že využijí možnosti zbavit se exekučních poplatků, sankcí a úroků, které jim původní dluh navýšily a komplikují jeho splácení,“ poznamenal náměstek primátora Jiří Bouška.

Ukradená cukrová řepa z Katusic na přívěsném vozíku za osobním autem.
Krádež tří tun cukrové řepy z Katusic vyřešili policisté udělením pokuty

Jako první krok by měl dlužník u svého exekutora zjistit, jak velkou jistinu z dluhu vůbec musí zaplatit. „Ideální je kontaktovat exekutora doporučeným dopisem, případně prostřednictvím datové schránky. V žádosti je třeba uvést, že jde o akci Milostivé léto,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Šárka Charousková.