Ty je musely zaevidovat, zapsat do počítače, aby šly najít v knihovnickém systému a teprve potom odnést do police v oddělení pro dospělé.

Nyní už jsou čtenářům k dispozici. Jak sdělila Věra Kovaříková, ředitelka knihovny, jedná se o natolik specifický fond, že nelze očekávat masové půjčování. „Knihy jsou určeny především ukrajinské komunitě, která v Mladé Boleslavi žije. Víme, že naši knihovnu často navštěvují a že v češtině jsou schopní číst, " vysvětlila.

Její slova potvrdil i Jaroslav Gulyak, farář, který je zároveň členem komise rady města pro integraci etnik a národnostních menšin: „Snažíme se přiblížit naši zem i literaturu Čechům. Kromě toho si také Ukrajinci rádi přečtou knihu v rodném jazyce.

Spolupráce se zakarpatskou knihovnou začala nenápadnými kroky minulý rok v létě. Tehdy tu mladoboleslavskou navštívili tamní knihovnice s překladatelem. „Zajímali se nejen o služby, které zde nabízíme, ale také o knihy. Pak jsme si vyměnili pár dopisů a nakonec nám poslali krabici knížek," poznamenala Věra Kovaříková.

Ukrajinská knihovna je zaměřena spíše pro potřeby vědců. Publikace, které dala k dispozici čtenářům v Mladé Boleslavi, se týkají regionu i přímo ukrajinské knihovny, která velkou část z nich také sama vydala.

Instituce spolupracují

A tak se pomalu rozvíjí spolupráce mezi oběma institucemi. Spočívat bude hlavně ve výměně zkušeností. Aby ani boleslavská knihovna nezůstala, co se týče českých publikací pozadu a revanšovala se, poslala před pár týdny i „domácí" knihy přes hranice.

„Potěšilo nás, že na Zakarpatské Ukrajině založili klub přátel české literatury, což znamená, že ani lidé, kteří se z tam různých důvodů, ať už osobních či historických, odstěhovali, neztrácejí zájem o českou knihu," dodala ředitelka mladoboleslavské knihovny.

O tom, že vzájemné spojení berou obě instituce vážně, svědčí podepsání smlouvy o vzájemné spolupráci. Ke stvrzení dokumentu by mělo dojít 15. května na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy, který se koná v Praze.