Za minulého režimu na nás shlížel Gustáv Husák, po revoluci ho ve většině škol vystřídal Václav Havel.
Dalšího z Václavů, nyní už ex-prezidenta Václava Klause, ale na řadě boleslavských škol vůbec neměli.
Jak potvrdil například ředitel boleslavské 7. základní školy Jan Novotný, nepovažují to ředitelé za podstatné: „Umístění fotografií prezidenta není povinnost, neměli jsme tam ani pana Klause, a nebudeme tam umisťovat ani fotky pana Zemana."

Daleko větší autoritou je totiž pro řadu z nich „Učitel národů" Jan Amos Komenský. „Oficiálně jsme do žádných prostor portrét prezidenta neumisťovali. Pokud vím, tak v některé třídě portrét Václava Klause je, ale zřejmě si ho tam umístila některá z učitelek. Osobně nejsem zastáncem vyvěšování portrétů jakýchkoli prezidentů. Pro mě je důležité, že nad mým pracovním stolem je obraz Jana Amose Komenského. Portréty dalšího prezidenta také určitě pořizovat nebudeme," prozradila svůj názor ředitelka 5. základní školy v Mladé Boleslavi Marcela Pavlíková.

Obdobně to vnímá i ředitelka 9. základní školy Iva Kolinová: „Od roku 1995, kdy byla naše škola otevřena jsme nikdy ve třídách fotky prezidentů neměli. Pouze ve sborovně byla fotografie prezidenta Havla a nyní Klause. Další fotografii zatím pořizovat nebudeme, ale určitě se časem ve sborovně objeví, vnímáme to spíš jako takovou tradici, že v oficiálním prostoru portrét prezidenta bude."

Ředitel základní školy v Debři vnímá školu jako místo, které by s politikou spojováno být nemělo. „Fotky prezidentů ve třídách neumisťujeme. Škola by měla být zcela mimo politiku, takže by se tu ani neměly prosazovat politické postoje a názory. Jsme škola masarykovského typu, takže se držíme víc tradic TGM, po němž se jmenujeme," uvedl na  dotaz Deníku ředitel Jakub Černý.

Většina škol se ubírá zlatou střední cestou, to znamená, že ve třídách sice portréty prezidenta nemají, ale do oficiálních prostor je umístí. To potvrdil například ředitel 6. základní školy Tomáš Suchý: „Fotky prezidenta Klause máme pouze v ředitelně a ve sborovně. Počítám, že na stejná místa umístíme i fotky nového prezidenta. Do tříd je dávat nebudeme, ani jsme je tam neměli."