Díky dalším evropským dotacím se podařilo například vyměnit dvě třetiny vozového parku Dopravního podniku Mladá Boleslav nákupem 21 autobusů, vybudovat tři moderní chytré zastávky a další projekty v oblasti dopravy, na něž šlo zhruba 220 milionů korun. Dalších zhruba 120 milionů korun bylo využito na rozvoj cyklodopravy ve městě včetně nedávno dokončeného posledního úseku páteřní cyklotrasy přes náměstí Republiky.

Evropské peníze putovaly i do projektů v sociální oblasti. „Nebyly to jen projekty Mladé Boleslavi, ale i ostatních měst a poskytovatelů sociálních služeb Fokus, Centrum 83, R-Mosty či Jistoty Domova. Posledním z těchto projektů byl nákup prostoru v komplexu Senior Parku Na Celně, kde už nyní funguje odlehčovací služba a denní stacionář pro seniory,“ řekl náměstek primátora Jiří Bouška. Připomněl i dřívější projekty do nástaveb 2., 3. a 6. ZŠ, ale i třeba do rekonstrukce obecního objektu v Josefově Dole pro potřeby mateřské školy. Podařilo se také vybudovat areály mateřské školy Pampeliška a školky v Michalovicích.

Projekty do budoucna

Mladá Boleslav bude čerpat i v dalším programovacím období 2021-2027. Dostala se jako jediné okresní město mezi 13 velkých aglomerací, které mají od Ministerstva pro místní rozvoj ČR schválenou strategii Integrovaných teritoriálních investic (ITI) nutnou pro čerpání peněz v období do roku 2027. „To bude pro Mladou Boleslav a dalších 62 obcí znamenat, že zde budeme moci uskutečnit projekty za více než jednu miliardu korun. Nyní se nacházíme v přípravné fázi, kdy komunikujeme se všemi starosty v území ITI, zjišťujeme jejich potřeby a porovnáváme to s podmínkami jednotlivých dotací. Předpokládáme, že zhruba v únoru 2023, kdy budeme schvalovat rozpočet města, budeme schvalovat i prvních část těchto projektů,“ řekl Bouška.

Mladá Boleslav také plánuje v rámci ITI projekt Bezodpadové Mladoboleslavsko v návaznosti na výstavbu odpadového centra v Plazích. V rámci ITI bude možné připravovat i další projekty v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury, školství, sociální oblasti, veřejných prostranství nebo podpory cestovního ruchu.