Na plánovací poradě se sešlo 56 místních, kteří si v prvním kroku určili hned 18 problémů Mladé Boleslavi pro letošní rok. O finálové desítce může rozhodnout kdokoli, kdo se následně zúčastní ankety na internetu.

Na místě nechybělo ani vedení města, zastavil se tam náměstek primátora Daniel Marek. Na práci místních prý ocenil velké pracovní nasazení. Celý program pak trval dvě hodiny.

Akci moderoval Luboš Dvořák a za Národní síť Zdravých měst ČR ji vedla lektorka Dana Diváková.

„Výsledky Desatera (které je v příloze zprávy) nyní budou ověřeny webovou anketou a hlasovacími lístky,“ uvedl za mladoboleslavský magistrát Pavel Šubrt. Hlasovat lze na webu www.zmmb.cz.

Výběrem může veřejnost ovlivnit budoucí rozvoj města. A co Boleslavané určili jako největší problémy? Chybí jim například kluby pro mládež, městský Facebook pro lepší komunikaci nebo větší spolupráce místních škol.

Celý přehled navržených bodů
- Založit Facebook města Mladá Boleslav
- Závazné regulativy budoucích staveb – místní stavební předpisy
- Zmenšení objemu zpevněných ploch pro zvýšení podílu zeleně ve městě
- Zlepšení hospodaření s dešťovou vodou
- Zprovoznění veřejných WC na Starém městě a na Výstavišti
- Kompletní deratizace havěti (potkanů) po celém městě
- Sdílená půjčovna kol a koloběžek
- Pravidelné kulturní akce na Starém městě a v altánu na Štěpánce
- Podpora neziskových organizací v sociální oblasti a osvětových programů
- Zřizování městských malometrážních bytů pro lidi s nízkým příjmem
- Zřízení velkého multifunkčního sálu finančně dostupného školám, školkám a organizacím
- Větší spolupráce všech typů škol ve městě
- Více vyhrazených míst pro ZTP a klienty úřadu v lokalitě Starého města
- Zkvalitnění (modernizace) navigačního systému po městě
- Zefektivnit jednání mezi městem a Českými drahami ve věci nové budovy hlavního nádraží
- Lokalizovat místa pro záchytná parkoviště na okrajích města
- Vznik klubu pro mládež
- Zrušení asistentů bezpečného města a zvýšení rozpočtu městské policie