Součástí programu budou mimo jiné speciální dopravně výchovné akce, které proběhnou v mateřských a základních školách na okrese Mladá Boleslav.

I proto nyní v rámci programu nadační fond oslovuje veřejnost a vyzývá ji k podání konkrétních podnětů k dopravní bezpečnosti. Od respondentů se chce dozvědět, které problémy spojené s chováním v provozu považují za nejpalčivější, k jakému z nich je potřeba provádět největší osvětu, popřípadě jakou formou, aby byla úspěšná.

Do tohoto dopravního šetření se může zapojit každý. A to pomocí speciálního dotazníku, který je dostupný na webu trendaro.cz.

Z odpovědí budou sestaveny konkrétní výstupy. Datum jejich zveřejnění zatím nebylo oznámeno.