Územní plány jsou pro rozvoj každého sídla zásadní. Bez platné územně plánovací dokumentace totiž nemohou stavební úřady mimo jiné vydávat stavební povolení a veškerá do té doby neschválená výstavba je dočasně ochromena. Datem, ke kterému musí všechna města a obce mít schválené nové územní plány, je aktuálně konec roku 2020.

Ze všech měst na Boleslavsku je nejnapjatější situace právě v tom největším, přímo v Mladé Boleslavi. „Zda bude do uvedeného data nový územní plán Mladé Boleslavi vydaný, se postupně ukáže podle projednávání jeho jednotlivých fází postupem podle stavebního zákona," konstatuje mluvčí města Hana Kopalová a dodává, že výjimku, například nějakou dodatečnou lhůtu, zákon nepřipouští.

Čtěte také: Krajští politici se přou o třídu Václava Klementa

Protože pořízení územního plánu je dlouhým procesem, jehož součástí jsou připomínkovací řízení, kterých se účastní jednotlivci, organizace i podnikatelé, a po vlastním zpracování ještě veřejná projednávání, není vůbec jisté, zda se za těch zbývajících 44 měsíců podaří tento strategický dokument připravit a schválit. Celý proces si i v případě menších sídel obvykle vyžádá dva až tři roky práce, termín je tedy poměrně šibeniční.

Podobné a mnohdy i větší starosti než má Boleslav, mají už nyní i daleko větší města. Například Praha či Brno. A jak jsou na tom města na Boleslavsku?

V Benátkách nad Jizerou mají hotovo. Jak potvrdil starosta Jaroslav Král, schváleným územním plánem disponují od roku 2014. Nicméně na úřední desce už visí projednání návrhu první změny.

Město se před třemi lety orientovalo nejen na rozvoj zástavby rodinných domů, například v lokalitě Obodř v Nových Benátkách, ale také na rozšíření průmyslové zóny v blízkosti skládky.

Zde se ale rozhořel svár problémů. Firma v lokalitě měla koupené pozemky a počítala s tím, že se na ně po schválení územního plánu rozšíří, podle starosty zaspala a žádné připomínky do stanovené lhůta nepodala. Ozvala se až ve chvíli, kdy byl územní plán schválený a nebylo cesty zpět. Firma se ale nenechala odbýt a městu hrozila soudem. „Když se schvaluje územní plán, tak se dělá posudek dopadů na životní prostředí a vyjadřují se všechny dotčené organizace. Jednou z nich je i hygiena, která dala zamítavé stanovisko. Přesto vlak nejede, my nemůžeme do rozhodnutí státní správy zasahovat," vysvětlil již dříve Jaroslav Král.

Čtěte také: Most se rozpadá, oprava bude stát 30 milionů

Problém je v tom, že pozemky, které vlastní dotčená firma, sousedí se stavebními parcelami, což hygiena kritizovala stejně jako chybějící sestupnou komunikaci z dálnice, která by nadměrnou dopravu odvedla rovnou do průmyslové zóny. Jenže stavba je v gesci Středočeského kraje, který s realizací sice počítá, ale zatím neví kdy.

Stavební pozemky

Dolní Bousov také nenechal nic náhodě a stejně jako Benátky má územní plán od roku 2014. Jak sdělil starosta Miroslav Boček, ke změně dokumentu se hojně vyjadřovali také místní obyvatelé. „Šlo hlavně o ty, kteří ze své zemědělské půdy chtěli udělat stavební pozemky," připomněl hlavní požadavky občanů. „My jako město jsme vytipovávali zóny, které by byly vhodné pro potenciální další výstavbu," vysvětlil Miroslav Boček.

Dolní Bousov se v poslední době značně rozšířil. Ze stávajících několika desítek parcel zbývají k prodeji podle starosty už jen tři. Nové stavební pozemky vznikly v lokalitě za benzinkou, ve směru na Skyšice a Domousnice.

„Na radnici jsme se shodli, že už se nechceme rozpínat do šířky, spíše chceme vyplnit prázdná místa v rámci města, která jsou vhodná k výstavbě. To se týká hlavně lokality Na Sídlišti, Zahrádky, u rybníku Podlesák a ulice V Lipkách za železničním přejezdem," dodal Miroslav Boček.

Třítisícová Dobrovice si také pospíšila a přípravu nového územního plánu završila už v loňském roce. Starosta Tomáš Sedláček sice podotýká, že městský úřad eviduje už několik podnětů na úpravu územního plánu, jeho první změna však proběhne patrně až napřesrok.

Dobrovice se bude nejvýrazněji rozšiřovat pod Vrbičkami, kde začne soukromý investor v příštím roce připravovat stavební parcely. V Sýčině, která je součástí Dobrovice, se rovněž počítá s bytovou výstavbou, ve směru na Nepřevázku.

„Některé zastavitelné plochy jsme museli redukovat. Na to, že jich máme už příliš, nás upozorňovali ochránci životního prostředí. Nechávali jsme je ale všude tam, kde je výstavba logická," komentuje Sedláček.

Čtěte také: O městské byty je velký zájem, šance je ale malá

V Mnichově Hradišti řeší připomínky

Klidní ale nejsou v Mnichově Hradišti, kde jeden z nejdůležitějších dokumentů města v současné době připravují. S pořizováním začali v roce 2012, návrh byl hotový o dva roky později a to právě v době, kdy se po komunálních volbách měnilo vedení města.

Nicméně od července 2016 je hotový návrh, a tak je územní plán Mnichova Hradiště ve fázi projednávání návrhu. „Zabýváme se převážně připomínkami k navrhovaným řešením. Co se týče připomínek od občanů, těch se sešlo celkem padesát a většina vyjadřuje nesouhlas s okružní komunikací, tedy přeložkou silnice č. 277," zmínila Jana Podzimková, která je pověřenou zastupitelkou pro tvorbu územního plánu.

Obyvatelé se však také bojí případného rozvoje areálu letiště v Hoškovicích, které už teď čas od času obtěžuje místní hlukem. Podle Podzimkové město jako hlavní problematické okruhy vnímá zejména značné množství zastavitelných ploch.

Čtěte také: Cyklostezka povede přímo podél nebezpečné silnice

Bez územního plánu nebude stavební povolení

Plné ruce práce s územním plánem mají také v Bělé pod Bezdězem. I když místostarosta Lukáš Voleman věří, že se jim dokument podaří schválit letos v létě, pozitivní vyhlídky tomu příliš nenapovídají. „Před několika týdny jsme měli naplánované druhé opakované veřejné projednání návrhu. V textové části se ale objevily chyby, které vznikly přepisem, a tak nám krajský úřad územní plán zrušil a vrátil k novému projednání," vysvětlil Lukáš Voleman.

To, že město dokument ještě nemá, ho částečně limituje v rozvoji. Například v září 2014 přišel na přetřes na zastupitelstvu záměr výstavby nového supermarketu, který by měl vyrůst na konci města ve směru na Českou Lípu. Bez platného územního plánu ale společnost nedostane stavební povolení.

Vedení Kosmonos by mělo rádo územní plán ještě letos připravený ke schválení. Aktuálně se zapracovávají připomínky. Jakým směrem se bude město rozrůstat, však starosta Jiří Müller nechce předjímat.

Bakov nad Jizerou již svůj územní plán projednal se všemi orgány, pořizovatel nyní zapracovává připomínky a do konce prvního pololetí letošního roku pozve městský úřad občany k prvnímu veřejnému projednávání.

„Poptávka po bydlení v Bakově trvá, my ji ale nedokážeme uspokojit. Proto hledáme především nové možnosti individuální výstavby v místních částech," přibližuje práci na územním plánu starosta Radim Šimáně.

Čtěte také: Kormoráni útočí. Škody jdou do milionů korun