Termín zpracování plánu udržitelné mobility je stanovený na listopad 2020. „Jedná se o strategický nástroj plánování, jehož cíle a opatření jsou orientované na bezpečné, efektivní, dostupné a udržitelné systémy městské dopravy silniční, železniční, cyklodopravy, pěší i třeba autobusové,“ uvedl Pavel Šubrt z boleslavského magistrátu.

Příprava plánu stanoví faktické chyby a problémy, které město v oblasti dopravy trápí, a následně vytvoří efektivní opatření k řešení těchto problémů. V potaz při tvorbě plánu budou brány i zájmy a očekávání místních občanů a klíčových aktérů dopravy – to mohou být například podnikatelé.

Výsledkem pak má být soubor vhodných a proveditelných opatření, společná vize mobility a v neposledním řadě také harmonogram nutných prací. „Tvorba strategického dokumentu bude probíhat v souladu s metodikou Centra dopravního výzkumu ČR a bude rozdělena do několika etap. Jde o etapu příprav a úvodní analýzu. Dále o analytickou etapu, návrhovou část a akční plán,“ uvedl náměstek primátora Jiří Bouška.

Po dokončení dokumentů a plánování pak přijde na řadu samotná realizace jednotlivých cílů, které plán stanoví.