Zastupitelé města Mladá Boleslav schválili ve čtvrtek 15. února na svém zasedání rozpočet na letošní rok. Celková částka představuje sumu 1,279 miliardy korun a počítá se shodnými příjmy a výdaji, se zapojením rezerv a úvěru. „Za poslední dekádu se jedná o nejsilnější rozpočet. Město čeká řada investic,“ řekl primátor města Raduan Nwelati a upřesnil, že pro letošní rozpočet města hlasovalo téměř celé zastupitelstvo. „Oceňuji přístup všech, i opozice, protože k tomuto důležitému materiálu přistoupili věcně a ne politicky,“ konstatoval primátor města automobilů.

Rozpočet je koncipovaný v otázce investic a velkých oprav ambiciozně. „Přímo v rozpočtu je schváleno na investice 364 milionů a na opravy 97 milionů korun, pokud se navíc během roku podaří získat očekávané dotace, což představuje zhruba 146 milionů korun, suma na investice a velké opravy by mohla letos přesáhnout 600 milionů korun,“ vypočítal primátor města. 

Velkou část investic plánují zastupitelé použít na opravy komunikací a do oprav obecně. Zde se počítá se 196 miliony, ze kterých by Mladá Boleslav měla získat 18 milionů korun z dotací. Mezi největší investice jsou zařazeny rekonstrukce další části Ptácké ulice, pokračovat se bude v rekonstrukci Dukelské ulice, v plánu je i cyklostezka z ulice Na Celně až k obchodnímu centru Olympia nebo rekonstrukce ulice V Rokli a části třídy T. G. Masaryka – zde se bude jednat o obslužnou komunikaci nad „sportem“ a dalšími obchody. 

Necelých 190 milionů je v rozpočtu určeno do oblasti školství. Plných 117 milionů korun má dorazit z dotací. Nejvíc z této částky ukrojí investice do dvou nových školek, a to v Michalovicích (47 milionů) a na zahradě stávající mateřské školy Beruška (40 milionů). Obě přitom představují na dvě stovky nových míst pro děti. Snahou radních bude, aby minimálně jedna z nich začala fungovat po letošních letních prázdninách. Neméně nákladnou záležitostí se jeví snížení energetické náročnosti budovy 9. základní školy. „Letos by měla proběhnout první etapa zateplení, která bude zahrnovat výměnu oken, vzduchotechniky a opravu střechy po instalaci vzduchotechniky,“ vysvětlil primátor a dodal, že druhá etapa se uskuteční v příštím roce a bude znamenat kompletní zateplení opláštění školy. 

V sociální oblasti jsou nejpodstatnějšími plány na vybudování sociálních bytů, které by měly vzniknout v Krajířově ulici, kde je aktuálně ubytovna pro matky s dětmi, a k sociálnímu bydlení bude zrekonstruován i momentálně nevyužitý objekt v Podchlumí. Celkem je pro investice v sociální oblasti v plánu přes 13 milionů korun.

V neposlední řadě čerstvě schválený rozpočet obsahuje například investice na rekonstrukci bazénu v sokolovně, kde se radním konečně podařilo dospět k dohodě s Tělovýchovnou jednotou Sokol. „Jsem opravdu velmi rád, že k dohodě došlo,“ řekl náměstek primátora Jiří Bouška a dodal, že ho těší nejen to, že se zlepší kapacita na plavání, ale že bude postaráno o krásnou historickou budovu. Do rekonstrukce bazénu a zázemí budeme město investovat 40 milionů korun a dalších 7,5 milionu je pak určeno pro rekonstrukci vlastní budovy. Peníze poputují i na stavbu loděnice na Krásné louce, další etapu rekonstrukce městské sportovní haly, zimního stadionu nebo šatny pro fotbalovou akademii mládeže.