„Jde o novostavbu mateřské školy Pampeliška. Věřím, že až uplyne patnáctidenní lhůta pro odvolání, budeme moci zahájit výstavbu tak, aby školka co nejdříve mohla začít sloužit veřejnosti,“ uvedl primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati.

Půjde o druhou školku, kterou Mladá Boleslav postaví pomocí evropských peněz. První mateřinka, která takto vznikla, je v Michalovicích a už v polovině března tam proběhl pro nejmenší děti zápis. Od září totiž otevře svoje brány.

„Budova je dřevěná, montovaná stavba s náklady přes 26 milionů korun. Je spolufinancována z integrovaného regionálního operačního programu ve výši 85 procent, dalších 5 procent přispívá stát a zbytek financuje město Mladá Boleslav z vlastních zdrojů,“ připomněl Bohumil Horáček z tiskového oddělení boleslavského magistrátu.