Nejvíce, před 12 milionů korun, dostanou mladoboleslavští hokejisté a také Kultura města MB.

Dotace dostanou:

FK MB (12,631 mil. Kč - na údržbu stadionu),
FK MB (4 mil. Kč - na sportovní činnost),
BK MB (4 mil. Kč - na sportovní činnost),
BK MB (640 000 Kč - na využití nebytových prostor),
Městská společnost sportovní a rekreační areály (20,5 mil. Kč - na provoz a údržbu sportovních zařízení),
Florbal MB (2,8 mil. Kč na sportovní činnost),
Slovanka MB (100 000 Kč - na sportovní činnost),
Kultura města MB (12,561 mil. Kč - na provozní výdaje),
Paprsek MB (250 000 Kč – na Dětskou notu),
Služby a školení MB (250 000 Kč - na univerzitu 3. věku),
Služby a školení MB (350 000 Kč - na volný čas seniorů),
Divadýlko na dlani (100 000 Kč - na činnost),
Autoklub Česká Lípa (900 000 Kč - Rally Bohemia),
Klub historických vozidel MB (500 000 Kč - Oldtimer Bohemia Rally),
REZA MB - MŠ a jesle (1,5 mil. Kč - na činnost),
MŠ MB, Šmilovského (173 000 Kč - na činnost),
Petr Čech Sport (300 000 Kč - na akci Tour Škoda Auto),
Florbal MB (300 000 Kč - na mezinárodní florbalový turnaj),
DDM (200 000 Kč - na činnost),
Mladoboleslavský komorní orchestr (100 000 Kč - na činnost).