„Od 14. května začnou od rána zatím jezdit městské autobusy v hodinových intervalech na linkách A, B a C. Od pondělí 18. května budou v provozu nové tři rychlolinky a bude zajištěn i svoz mezi příměstskými částmi a centrální částí města,“ uvedla Šárka Charousková, tisková mluvčí magistrátu.

Hlavní přestupní stanice bude na Výstavišti. "Tento režim potrvá tři týdny. Poté vyhodnotíme epidemiologickou situaci a rozhodneme o dalším postupu," řekl primátor Raduan Nwelati.

Primátor přitom již před časem nabádal, ale lidé využívali městské hromadné dopravy pouze tehdy, kdy nebude existovat jiná možnost. Stejně tak zdůraznil, že bude nutné zachovat veškerá hygienická opatření. „Moc vás ale prosím, i po tomto uvolnění se chovejte zodpovědně. MHD používejte jen v nezbytných případech, dodržujte rozestupy, používejte roušky, myjte si často ruce, používejte často dezinfekci hlavně po dotyku s potencionálně infikovanými povrchy, jakými jsou madla v autobusech a nebo mobiliář ve veřejných prostorách,“ uvedl.

Jako odstrašující příklad zhoršení epidemiologické situace, pokud by se stalo město ohniskem nákazy, uvedl Cheb. „Znamenalo by to opětovné omezení a restrikce, jak ze strany vlády, tak ze strany města. A to si nikdo nepřeje. Věřím, že se budeme všichni chovat zodpovědně a že to společně zvládneme," uvedl primátor Raduan Nwelati.

Jízdní řády od 14.5. do 17.5.2020
A - od 14.5.2020 
B - od 14.5.2020 
C -od 14.5.2020