Centrum sídlí na Třídě Václava Klementa, zřizuje ho Probační a mediační služba. A to nejen v Mladé Boleslavi. Celkem jich je v rámci projektu Proč zrovna já II po celé republice 55.

Poradna má úkol pomoci lidem, kteří se cítí být obětmi trestných činů – ať jde třeba o přepadení na ulici nebo domácí násilí. Pomoc je nabízena zdarma a anonymně.

„Obětem vysvětlujeme, jaká jsou jejich práva, jak podat trestní oznámení, co obnáší trestní řízení, či jakým způsobem se mohou domoci náhrady škody,“ přiblížila vedoucí centra Karin Rohlová a zdůraznila, že pomoc se nezaměřuje jen na právní oblast, neboť trestný čin poznamená i psychiku.

„Oběti citlivě vyslechneme, neptáme se po detailech, snažíme se vytvořit prostředí důvěry. Často platí, že vyslechnutí, projevení soucitu a podpory je pro oběti dostačující. V případě závažnějších případů poradce může zprostředkovat odbornou pomoc od psychologa,“ dodala vedoucí.

V Mladé Boleslavi konkrétně centrum působí rok a půl a klienty má. Podle Rohlové je vždy na samotné oběti, jestli se rozhodne přijít nebo ne. Velký kus práce prý udělá i samotná policie, která poškozeným dává formulář, pomocí kterého se seznamují se svými právy. I tak mají v centru práce dost.

Klientela je různorodá. „Nedokážu říct, že by přicházela nějaká skupina s určitou věcí. Navíc je to podobné sociální práci, vyplavou na povrch další souvislosti a já lidi odkazuji třeba dál,“ upozornila Rohlová.

Zvláštní kategorií jsou pak podle expertky senioři, ti podle zákona patří mezi zvlášť zranitelné oběti. „Mají trošičku širší práva než my. Mají nárok na psychoterapeutickou pomoc nebo na bezplatnou právní pomoc. Tam je třeba vyhodnotit, jestli už se jedná o člověka, který do této kategorie patří. Spadají tam dále děti, lidé s handicapem, lidé s psychiatrickým onemocněním. To je pak případ od případu,“ zmínila vedoucí.

Přijít může ale také člověk, který se stane třeba obětí domácího násilí a náhle zůstává bez peněz a střechy nad hlavou.

Často jsou věci složitější a centrum musí spolupracovat s dalšími institucemi. Nezřídka sem oběť zavítá dříve než na policii, kam ji následně v poradně nasměrují.

Existují také lidé, kteří se staví jen pro radu. Konzultace jsou možné osobně, po mailu či mobilem.

Kontakty na centrum
Adresa: Třída Václava Klementa 467, Mladá Boleslav.
Telefon: 727 873 092.
E–mail: rohlova.pms@gmail.com

Poradenské hodiny:
pondělí: 8:30-12:00 a 12:30-16:30
čtvrtek: po předchozí domluvě