Jedná se již o devatenácté zařízení tohoto druhu na území města. Stanoviště tvoří čtyři velkokapacitní podzemní kontejnery o objemu pět tisíc litrů na směsný odpad, papír, plasty a sklo.

Lokalitě v těsné blízkosti staré vodárenské věže se tak uleví od přeplněných klasických kontejnerů.

„Byla tu velká poptávka po podzemních kontejnerech, ty plastové tuto část města opravdu nezkrášlovaly a jejich kapacita byla nedostatečná. Město od soukromého vlastníka odkoupilo bývalý objekt veřejných záchodků, budovat podzemní kontejnery však bylo možné až po provedení statického zajištění svahu,“ uvedl radní Miloslav Neuman.

Obyvatelé mají zájem o podzemní popelnice

Další stanoviště podzemních kontejnerů již začalo vznikat v Zahradníkově ulici, kde byly zahájeny výkopové práce. „Také v této lokalitě bylo velké množství plastových kontejnerů a obyvatelé této části poptávali možnost zřízení stanoviště podzemních kontejnerů. Vybudováním tohoto stanoviště dosáhneme počtu dvaceti míst, kde je možné odpad odhazovat pod zem,“ doplnil radní Neuman.

V budování dalších stanovišť podzemních kontejnerů chce město nadále pokračovat. Evidováno je několik dalších žádostí na jejich umístění, bohužel ne všude je jejich vybudování technicky proveditelné.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.