„Automobilka přispěje do rozpočtu města 160 tisíc korun, z toho 60 tisíc korun je určeno na propagační tiskoviny v sociální oblasti a 100 tisíc na zajištění provozu stanu pro osoby bez přístřeší, který město provozuje již několik let v době velmi chladného počasí,“ uvedl za magistrát mluvčí Pavel Šubrt.

Další dar od Škoda Auto ve výši 150 tisíc korun, jehož přijetí rada schválila, je určen organizaci Pečovatelská služba města Mladá Boleslav. Ten má pokrýt projekt kognitivní terapie. „Jsem velmi ráda, že se spolupráce se společností Škoda Auto rozvíjí i v oblasti menších projektů. Věřím, že bude pokračovat i do budoucna nejen v sociální oblasti,“ uvedla náměstkyně pro sociální problematiku Miroslava Kašpárková.

Peníze, které mají putovat na propagační materiály sociální oblasti, zaplatí různé materiály potřebné při práci odboru sociální věcí, dobrovolníků i pro aktualizaci katalogu sociálních služeb.

Peníze na provoz stanu pro lidi bez přístřeší, který funguje v mrazivých nocích, mají pomoci s financováním celého provozu tohoto zařízení.

Stan každoročně stojí v Poplužním dvoře. Ve větší míře jej při poslední zimě využívali čeští bezdomovci, ale také cizinci. Při jeho provozování byla potřeba také asistence lidí z Compagu a ochranky, což provozní výdaje zvedá.