Ke schůzce došlo ve městě minulý týden, část se jí odehrála v sídle Ško-energo, aby si dánští delegáti prostředí prohlédli. „Setkání na území města Mladá Boleslav mají za účel navázat obchodní vztahy a spolupráci mezi městem Mladá Boleslav, Škodu Auto a dánskými firmami,“ zdůraznil účel návštěvy primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati.

Dánové již s Mladou Boleslaví spolupracují v oblastech vody a energie, nyní by se mělo tedy přidat teplárenství a chlazení. Podle obchodního rady dánské ambasády Jense Thomsena je zapotřebí, aby se rozvíjela spolupráce mezi jednotlivými městy a zeměmi při řešení globálních problémů. Proto vše zainteresovaným stranám připadá spolupráce Mladá Boleslavi s Dánskem přínosná.