„Chytré věci, kterých se to týká, se snažíme už nějakou dobu implementovat do různých oblastí v našem městě,“ řekl první náměstek primátora Jiří Bouška. Dále vysvětlil, že pokud město aktuálně předělává křižovatku, snaží se tam umístit i senzory, které snímají hustotu dopravy a přenesou signál do semaforu.

Významná část projektu se bude dotýkat dopravy a parkování, lidé si budou například moci on-line zjistit, zda je na parkovišti volno. Jde ale i o menší projekty, které s chytrým městem korespondují, například bezplatné pokrytí signálem wi-fi na některých místech, jako to aktuálně funguje třeba ve sportovní hale.

„Důležité je mít toto zakotveno ve strategickém plánu, protože jde o velice nákladné věci, ale právě do oblasti Smart Cities směřuje značná část evropských dotací i národních programů," uvedl náměstek Bouška důvod aktualizace strategického plánu.

Město v tomto ohledu velmi úzce spolupracuje s firmou Škoda Auto. „Týká se to hlavně telematiky, Škodovka směřuje k elektromobilitě a vyrábí chytrá auta, proto jim chceme vyjít vstříc, aby lidé možnosti svých automobilů mohli využít i za branami továrny," upřesnil Bouška.

Podle jeho slov je aktivní a všestranná spolupráce města a Škody Auto pro další rozvoj města a regionu nezbytná. „Projevuje se výrazně také při jednání s ministerstvy a dalšími státními orgány. Význam této spolupráce bude zesilovat i při zavádění různých inovativních řešení v éře nastupující digitalizace,“ řekl náměstek primátora.

Řeč je konkrétně o semaforech, křižovatkách, parkovištích, ale také třeba o možnosti dobíjet elektromobily. Například úprava všech křižovatek, radarů a semaforů ve městě by přišla na více než 100 milionů korun, proto se bude vedení města snažit získat dotace, které mohou být v některých případech až ve výši 85 procent uznatelných nákladů.

Zásadní je v tomto ohledu nedávno podepsaná smlouva o spolupráci na společných projektech mezi městem a vedením automobilky. „Na naší cestě do budoucnosti jsme vsadili také na silné partnerství s městem Mladá Boleslav. Jedná se o výkonnou infrastrukturu a o pracovní a životní podmínky, které dnes lidé od moderního města očekávají,“ řekl během nedávné návštěvy Andreje Babiše šéf automobilky Bernhard Maier. „Co nám například brání v tom, udělat z Mladé Boleslavi výkonné Smart City, v němž bude možné otestovat inovativní řešení mobility v každodenním životě,“ dodal.

Princip chytrého města by se měl objevit nejdříve v projektech, které jsou z pohledu města i automobilky důležité. Jde především o dopravní projekty řešící výjezd z parkovacího domu Škoda Auto u 6. brány do Štefánikovy ulice nebo křižovatku Štefánikovy a Dukelské ulice. Dále se chystají nová řešení křižovatek třídy Václava Klementa s ulicemi Husova (formou světelné křižovatky), Laurinova a se severovýchodní tangentou (formou odbočovacích pruhů) a řešení křižovatky na silnici 1/16 u Řepova a východní průmyslové zóny.

Společně podporovaným projektem města a Škody Auto bude také rekultivace prostoru mezi areálem automobilky a dálnicí D10, která zahrne ochranu zastavěného území obce proti povodním a vybudování cyklostezky propojující severovýchodní tangentu a cyklostezku v Průmyslové ulici.