Sepsána byla dokonce i petice, kterou podepsalo přes dvě stovky lidí. Dům má vyrůst v hradišťské ulici Obránců Míru v místech, kde se dříve nacházel parčík, hojně navštěvovaný právě obyvateli panelových domů z Lidické ulice.

Těm ale nevadil jen fakt, že zmizí zelená plocha, ale především je sužují obavy ze zasakování dešťové vody na pozemku nového bytového domu.
„Obáváme se vlivu, který by mohlo toto zasakování mít na výšku hladiny spodní vody a neradi bychom, aby se to odrazilo na stavu našich staveb,“ popisuje své obavy zástupce Stavebního bytového družstva.

Kvůli tomuto problému bylo postupně vypracováno sedm dokumentů, jejichž závěry se však rozcházely.
„Každý tvrdil něco trochu jiného a všechny vypracovali odborníci. Jak se v tom pak má vyznat laik?,“ stěžovala si obyvatelka jednoho z panelových domů.

Oříšek měla rozlousknout až Česká asociace hydrogeologů. Ta navrhla celkem čtyři možná řešení, jak si se zasakováním v této lokalitě poradit.
„Investor si vybral jedno z nich, s tím, že návrh byl dokonce upraven tak, aby z bezečnostního hlediska vyhověl i dvojnásobnému náporu dosud nejsilnějšího deště, zaznamenaného v této lokalitě,“ uvedl projektant, jenž má stavbu na starost.

V místě vzniknou akumulační zasakovací nádrže, jedna z nich bude pod objektem, další vsakovací jímky se zapustí vně objektu.
Zasakování by tak nemělo ohrozit okolní budovy, jež budou vzdáleny od nového domu asi 20 metrů. Zástupci Stavebního bytového družstva však s tímto postupem nesouhlasí a podali odvolání na Středočeský kraj. Podle jejich názoru by celou situaci nejlépe vyřešila rekonstrukce kanalizace stoky A a její zkapacitnění. Do doby než se k podobné rekonstrukci přikročí by ale investor musel sedět se založenýma rukama.

Krajský odbor regionálního rozvoje však po prošetření celé záležitosti odvolání zamítl a potvrdil rozhodnutí stavebního úřadu v Mnichově Hradišti – bytový dům s parkovištěm v této lokalitě stát bude.