Tohle není vyhraný boj doktora Jaroslava Mitlenera z ODS, nynějšího náměstka ředitele mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice. Dva roky se soudil o platnost voleb do Senátu na Mladoboleslavsku a Turnovsku z podzimu roku 2006. Nyní Ústavní soud ČR oznámil zásadní rozhodnutí, že předchozí verdikt Nejvyššího správního soudu (NSS) by v pořádku. Ten zamítl Mitlenerovu stížnost na průběh a ústavnost voleb.

Po volbách se senátorem za Mladoboleslavsko a Turnovsko stal Jaromír Jermář z ČSSD. Mitlener však výsledek voleb napadl, když si stěžoval na dvě zásadní věci:

1. Údajná agitace sociálních demokratů v den voleb před volebními místnostmi, což je zakázané. Tvrdil, že před místnostmi stály během voleb vozy polepené reklamními poutači vyzdvihujícími kandidáta Jermáře.

2. Šíření pomlouvačného letáku na území Turnovska a části Mladoboleslavska těsně před volbami, kde se objevily drsné a tvrdé pomluvy. Exsenátor Mitlener tehdy kvůli kauze podal trestní oznámení. Věc skončila jako přestupek u magistrátní komise. Letáky roznesli zřejmě právě sociální demokraté. Měli je mít v garáži u jednoho z členů své strany. ČSSD to nicméně nikdy nepřiznala.

Podle Mitlenera byly volby vzhledem k těmto skutečnostem negativně ovlivněny, a obrátil se proto na Nejvyšší správní soud ČR. Ten však měl jiný názor.
NSS uvedl, že co se týče pomlouvačného letáku, ten byl součástí kampaně, v níž je vyjádření kritiky přípustné. Na volební agitaci v den hlasování měl podle soudu dohlédnout předseda příslušné okrskové volební komise – a stěžovatel měl na domnělé porušení pravidel upozornit ihned.

„Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá před〜seda komise,“ upozornil mluvčí soudu Michal Lovritš.

NSS při zamítnutí Mitlenerovy stížnosti vycházel ze zásady „subsidiarity,“ podle které má být náprava chyby zjednána co nejdříve a na co nejnižší úrovni.
„Nelze dopustit situaci, aby někteří voliči zjistili porušení volebního zákona, nicméně na toto porušení upozornit vědomě teprve poté, co se dozví volební výsledky, které se jim nelíbí,“ uvedl Lovritš.

Mitlener se však s tímto verdiktem nesmířil a nechal rozhodnutí ještě přezkoumat Ústav〜ním soudem ČR. Ten však nedávno oznámil, že NSS rozhodl správně.

Ústavní soud ČR (ÚS) rozhodl, že předchozí verdikt Nejvyššího správního soudu (NSS) byl v pořádku. „Lze konstatovat, že ústavně zaručená práva stěžovatele (exsenátora Jaroslava Mitlenera), na která jeho ústavní stížnost poukazuje, napadeným usnesením Nejvyššího správního soudu porušena nebyla,“ uvedl předseda senátu Ústavního soudu Jiří Nykodým v rozsudku, který má Boleslavský deník k dispozici.

S tím však Mitlener nesouhlasí. Ve stížnosti sdělil, že bylo porušeno jeho právo podílet se na správě veřejných věcí a na rovný přístup k voleným funkcím. Správní soud prý nerespektoval právo na spravedlivý proces a zásadu ochrany práv nezávislým soudem. Napsal také, že za údajně nepoctivou kampaň jsou zodpovědní sociální demokraté.


Kdo jsou pomlouvači?

S nadsázkou se tak dá říci, že současný senátor za Mladoboleslavsko a Turnovsko Jaromír Jermář vyhrál nad Mitlenerem 3:0, a to jednou ve volbách a dvakrát u soudu.

Podle Mitlenera však není zásadní, kdo je senátorem, ale jak se v budoucnu povede volební kampaň. „Soudil jsem se hlavně proto, aby soudy potvrdily, že byl porušen volební zákon. Vždyť vyšetřování policie jasně potvrdilo, že sociální demokraté šířili 11 tisíc pomlouvačných letáků. Je to stejné, jako kdyby někdo podváděl či kradl a soud pak rozhodl, že nic neudělal. Verdikty soudů nahrávají všem těmto pomlouvačům, kteří to teď budou mít jednodušší v dalších volbách bez ohledu na zákon,“ řekl Boleslavskému deníku Jaroslav Mitlener.

Řekl také, že Ústavní soud rozhodl záporně, protože už od voleb uplynuly dlouhé dva roky. „Bohužel se ukázalo, že pan Jermář neváhal investovat do takových špinavostí, aby se tam (do Senátu) dostal,“ uvedl Mitlener.

Naopak rozhodnutí potěšilo senátora za ČSSD Jaromíra Jermáře. Podle něho není k rozhodnutí soudu co dodávat. „Volby do Senátu byly zcela v pořádku a potvrdily to oba soudy. Pan Mitlener rozhodnutí nezávislých soudů neustále kritizuje. Členové NSS i ústavní soudci jsou v oblasti práva a zákonnosti určitě většími odborníky než pan Mitlener. Nebudu se zabývat jeho subjektivními dojmy. Neumí se smířit s prohrou, chci raději pracovat pro region. Sám jsem letáky, o kterých pan Mitlener tvrdí, že byly pomlouvačné, viděl týden po volbách. Nemám s nimi nic společného,“ vyvrací však Jaromír Jermář.