Plastika stojí u objektu, který dříve sloužil jako nákupní centrum. Dnes je v něm řeznictví, pekařství, lahůdky a květinářství. Nevyužívanou část však majitel začal rekonstruovat a do budoucna ji bude také rozšiřovat. Dílo zde tedy začalo poněkud překážet.

Pozemek i plastiku město prodalo již před deseti lety do soukromých rukou. Na keramiku přitom neuvalilo věcné břemeno. Navzdory tomu současný majitel podal žádost o demolici, ač mu věc patří a může s ní nakládat, jak potřebuje.

Zastupitelé ji posléze schválili a nad faktem, že by tak zaniklo umělecké dílo někdejšího benáteckého rodáka, se pozastavila jen opozice. „Tomáš Merhaut, kterému pozemek patří, podal žádost, protože mu to připadalo slušné, do nějakého bourání se mu ale nechce,“ poznamenala zastupitelka Jana Vetešníková.

Tomáš Merhaut sám zdůraznil, že nechce, aby lidé říkali, že ji on zboural. „Budu rád, pokud se s městem dohodneme na novém umístění a jsem ochotný také přispět na převoz,“ potvrdil následně Tomáš Merhaut.

Co s plastikou nakonec bude?

Přesun by podle odhadů měl vyjít asi na 10 až 15 tisíc korun. Vedení města by s bouráním nemělo problém. Do toho, co s plastikou bude, však podle všeho nechce zasahovat.

„Myslím, že se tady dělá bouře ve sklenici vody. Pozemek má už deset let jiného majitele, žádné věcné břemeno na plastiku uvaleno není, může s ní tedy nakládat, tak jak potřebuje,“ připomněl benátecký starosta Karel Bendl. Dodal však, že obdržel žádost několika místních zastupitelek, která se vázala k zachování sochy. Jak se k ní rada města na svém posledním zasedání postavila, však neprozradil. Nejdříve prý dostanou odpověď její navrhovatelé.

O osudu mozaiky se diskutovalo už před lety

Není to poprvé, kdy místní o plastice vedou debaty. O jejím osudu se spekulovalo již před třinácti lety. Přes veškeré sliby se ale nestalo vůbec nic.

V roce 2007 říkal tehdejší benátecký místostarosta města Pavel Štifter, že naděje na záchranu mozaiky není příliš velká, jednu možnost však připustil. Tvrdil, že má město vyčleněnu jednu místnost na zámku jako lapidárium. Mozaika by proto mohla skončit tam, aby dále nechátrala.

Václav Černý byl keramický mistr, který pocházel z Benátek nad Jizerou. Kromě plastiky vytvořil například betlém, který najdeme ve farním kostele nebo znak města, či sošky, které Benátky udílejí na svém filmovém festivale.