Komposty obouchané nehezkými prkny mohou být na bělských zahradách minulostí. Město se totiž rozhodlo zažádat o dotaci na nákup šesti set plastových kompostérů, a ty zcela zdarma rozdá obyvatelům města, kteří o ně  projeví zájem. „Máme možnost na jejich nákup získat dotaci od Státního fondu životního prostředí. Ten, v rámci podpory pro zkvalitnění nakládání s odpady, vyhlásil právě tuto výzvu," nastínil možnost, jak pomoci občanům Bělé, starosta města Jaroslav Verner.

Během tří dnů, kdy město o této skutečnosti informovalo pomocí svých webových stránek a městského rozhlasu, zaznamenalo nemalý zájem od občanů. „Nebyli jsme ještě rozhodnuti, zda kompostéry pořídit. Dali jsme nejdříve na vědomí možnost pořízení kompostérů a za tři dny se nám přihlásilo více než sto dvacet zájemců. Rozhodli jsme se tedy, že jejich nákup uskutečníme," zdůvodnil nákup starosta Verner, kterého zájem občanů překvapil a je za něj rád.

„Musíme brát v úvahu, že lidé se o možnosti dozvěděli zatím jen z rozhlasu a našich webových stránek. Předpokládáme tedy, že zájem ještě poroste," zdůvodnil rozhodnutí rady města starosta. Město žádost o dotaci musí podat do tohoto pátku 12. dubna. Poté vyhodnotí počet žádostí, a pokud jejich počet překročí číslo 600, nastane takzvaný stop stav. V opačném případě je tu ovšem další zajímavé řešení.
„Pokud by žádostí bylo méně, než počet kompostérů, budeme s největší pravděpodobností nabízet zájemcům i kompostéry dva. Domnívám se, že na větší zahradu by to někteří majitelé i uvítali," zdůvodnil Verner.

Kompostéry by tedy lidé získali zdarma, má to pouze jednu podmínku, kterou by jejich noví majitelé museli dodržet. „Obyvatel, který kompostér získá, ho musí mít na své zahradě v Bělé umístěn po dobu pěti let. Není tedy například možné, aby si ho odvezl na chalupu a podobně. Může se totiž stát, že mu přijde kontrola, která bude chtít kompostér vidět. V případě, že by tuto jedinou podmínku nedodržel, musel by ho vrátit," vysvětlil vázanost projektu starosta Bělé.