Neznamená to ale, že by snad vedení města chystalo nějakou čistku a stromů mělo  z nedávno revitalizovaného parku ubývat. „Během realizace prací druhé etapy regenerace parku došlo k poškození kořenového systému břízy převislé bílé v japonské zahradě, které zapříčinilo uschnutí daného stromu," prozradil Boleslavskému deníku starosta Bělé  Jaroslav Verner.

Místo, kde tato bříza rostla, ale prázdné nezůstane. To totiž dost dobře ani nejde. „Vzhledem k tomu, že daný strom byl zařazen do ošetření z dotačního titulu, musí být provedena náhradní výsadba stejného druhu, tedy bříza převislá bílá," podotkl starosta Verner. Rozhodnutí o jejím pokácení nepadlo ze dne na den, o její záchranu se bojovalo.

„V loňském roce byl proveden technickými službami zdravotně bezpečnostní řez, který ale stav stromu nezlepšil. Z těchto důvodů je nutné daný strom pokácet a vysadit nový," dodal starosta a podotkl, že hlavní slovo měl samozřejmě odborník. Rada města konzultovala celou věc s dendrologem Ivanem Markem, který po prohlídce břízy schválil její pokácení.